Obec Vavřinec leží 40 km severně od Brna v Jiihomoravském kraji. Je tvořena 4 místními částmi - Vavřinec, Veselice, Suchdol a osadou Nové Dvory, které byly v roce 1960 sloučené v jeden územně samosprávný celek s názvem Vavřinec.

Ve znaku obce jsou jednotlivé místní části symbolizované figurou měsíce s osmicípou hvězdou - Vavřinec, koně – Veselice a stromu lípy – Suchdol a Nové Dvory. Uvedená sídla leží na okraji mírně zvlněné pahorkatiny Drahanské vrchoviny, konkrétně při styku dvou jejich částí a to Brněnské vyvřeliny na západě a Moravského krasu na východě. Celková rozloha katastru obce činí 1224 ha, z toho Vavřinec 296 ha, Veselice 396 ha a Suchdol 532 ha. Průměrná nadmořská výška území obce je okolo 550 m n.m.. Nejvyšším místem na území obce je kopec Podvrší na veselickém katastru. Jeho nadmořská výška je 590 m a stojí na něm telekomunikační věž s rozhlednou. Podstatná část obce leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Na suchdolském katastru se na jihovýchodním okraji území obce nachází Pustý a Suchý žleb. Ve skalách a stráních obou žlebů se nachází okolo 510 jeskynních vstupů, což je cca 40% všech dosud známých vstupů v Moravském krasu. Kromě světoznámých jeskyní Punkevních a Kateřinské je na suchdolském katastru situována také vstupní štola do Amatérské jeskyně – nejrozsáhlejšího podzemního systému České republiky.

První písemná zmínka o uvedených sídlech je z roku 1318 (Veselice, Suchdol) a 1378 (Vavřinec). V obci žije cca 840 obyvatel (Vavřinec 400, Veselice 265, Suchdol 150, Nové Dvory 25), sídlo obecního úřadu je ve Vavřinci. Obec je spravovaná 15-ti členným zastupitelstvem, v němž má své zastoupení každá z místních částí.

 

Pro všechny místní části obce je charakterické především kvalitní životní prostředí, což je nejvýznamnější devizou území obce. Významnou skutečností je také vyšší poloha zastavěného území obce, což umožňuje nádherné výhledy do okolí. Na území obce a v nejbližším jejím okolí se nachází malé rybníčky, umožňující sportovní rybaření a možnost koupání. Nejvýznamnějším turistickým cílem na území obce je rozhledna Podvrší, kterou provozuje obec a jež se stala vyhledávaným turistickým cílem v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Na území obce se nachází ještě zřícenina hradu Blansko, založeného pravděpodobně v polovině 12. století, přístupná z osady Nové Dvory po cestě lemované Tereziánskou lipovou alejí. Z dalších zajímavostí, které stojí za zmínku jsou drobné sakrální stavby, jako kapličky, kříže a Boží muka. O historii obcí a zajímavostech na jejím území a nejbližším okolí informují návštěvníky informační panely, které se nachází v obci.

Návštěvníkům obce doporučujeme využít k vycházkám po území obce sítě značených turistických stezek, které je zavedou i do centrální části Moravského krasu k významným turistickým cílům v nejbližším okolí – Jeskyně sloupsko – šošůvské, Punkevní, Kateřinská, propast Macocha apod. Obcí prochází cyklotrasa č. 5116 - Blansko – Boskovice, jež je současí značené sítě cyklotras v Moravském krasu. Obce jsou velice dobře přístupné autobusovou linkou IDS Jihomoravského kraje č. 233 z Blanska do Sloupu.