Obec Senetářov se nachází na silnici spojující okresní města Blansko a Vyškov, nedaleko (asi 4 km) od známého rekreačního centra Jedovnic. Nachází se také blízko velice známé chráněnné krajinné oblasti – Moravského krasu.

První zmínky o obci sahají do 13. století, kdy podle zápisu v zemských deskách a zemském archivu v Brně, vlastnili náš kraj od r.1251 páni z Čeblovic, Jedovnic a později z Holštejna. Když tento rod vymřel asi r.1315, nastoupili na jejich místo páni Vokové ze Sovince.Byl to Vok ze Sovince, který koupil hrad Holštejn od Čeňka z Lipé. Tento kup Vok I. nechává zapsat r.1349 do zemských desek v Brně. Je to historický zápis, kde je poprvé vedena naše vesnice pod jménem Czynolz. Další jména Senetářova byla: Senotitz, Senotarzov, Senotarz. Za protektorátu r.1939 dostal Senetářov jméno od Němců Zinnholz. Během II. světové války byla okupanty vesnice vysídlena.

Senetářov je známý po celé Moravě a v Čechách stavbou moderní kaple, postavenou v těžké době normalizace 1969–1971. Plány na novou kapli vypracoval brněnský umělec arch. Ludvík Kolek, který je rovněž autorem oltářního triptichu. Tyto plány byly v roce 1968 schváleny a v témže roce bylo vydáno povolení novou kapli vystavět. V červnu 1969 byl za velké účasti věřících položen základní kámen kaple s nápisem:„Ve jménu Páně“. Dalším známým umělcem, který se na stavbě podílel je akad. malíř Mikuláš Medek, autor křížové cesty. Stavba trvala pouhé dva roky. Hybnou silou celé stavby byl tehdejší jedovnický farář P. František Vavříček. 11. července 1971 byla v nové kapli sloužena první mše svatá, ale až 7. července 1991 byla nová kaple sv. Josefa posvěcena brněnským biskupem Vojtěchem. 

Další dominantu vesnice je Muzeum tradičního bydlení a perleťářství. Muzeum je příkladem typické hospodářské usedlosti střední Moravy s  valbovou střechou krytou došky. Součástí muzea je expozice perleťářství, která byla v roce 2010 zrenovována a rekonstrukcí prošlo i celé muzeum a nově pro návštěvníky byly zpřístupněny další prostory.