Obec Lažany se nachází na státní silnici 1/43 – E 461 ve vzdálenosti 15 km od města Brna směrem na sever v uzavřeném údolí, kterým protéká potok Lažánka,který rozděloval obec mezi dvě vrchnosti, a to mezi maltézské rytíře- statek Hrušky u Brna a vrchnost černohorskou. V katastru Lažan o rozloze 259 ha se nachází významný zdroj kvalitní pitné vody.
 

Lažany jsou známé již od 13. století, protože leží na staré historické Královské cestě Vídeň – Brno – Praha. Ve středověku právě z důvodu vodního zdroje zde vznikl hrazený dvorec s hostincem, kde se formani občerstvili a přepřahali koně na další cestu. Kolem tohoto dvorce se postupně rozrůstala vesnice a bylo nutno rozšiřovat a zúrodňovat zemědělskou půdu vymítáním lesů (LAZOVAT), proto název Lažany. Obec měla po celá staletí zemědělský ráz, což byl hlavní zdroj obživy místního obyvatelstva. Dnes z důvodu velmi snadné dostupnosti průmyslových měst, hlavně Moravské metropole Brna, pracují lidé z naší obce převážně v průmyslu. Kromě toho přes Lažany po E - 461 projede až 25 000 automobilů denně což je živnou půdou pro řadu drobných živností, proto v Lažanech nezaměstnanost je téměř neznámý pojem.
 

Obec Lažany žije bohatým sportovním a společenským životem. Ze sportovišť obec vlastní: travnaté fotbalové hřiště s kabinami a saunou, víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal, házenou, košíkovou, dále antukový kurt pro tenis, hřiště na plážový volejbal, koupaliště, hokejové kluziště s mantinely a umělým osvětlením.
 

Obec vlastní také kulturní dům, ve kterém se konají plesy, taneční zábavy a jiné společenské akce, ale hlavně velmi úspěšné ochotnické divadlo „ Vosmikráska“, které je známé po širokém okolí i mimo hranice kraje. Z dalších společenských akcí jsou Lažany známi lažanskými krojovanými hody na návsi u nové kaple sv. Jana Nepomuckého, Lažanskou fošnou na koupališti, Lažanskými vánocemi v kulturním domě, Lažanským dětským dnem konaném na hřišti TJ Sokol. V obci funguje také TJ Sokol fotbalový oddíl, včetně ženského družstva, který v roce 2005 slavil 50.výročí založení, dále svaz dobrovolných hasičů, který reprezentuje obec na hasičských soutěžích a je výrazně zapojen do společenského života obce.

Okolí Lažan je zalesněné, takže k vycházkám do krásné přírody včetně houbaření, turistiky, cykloturistiky a běžkaření je mnoho příležitostí. Z Lažan je Moravský Kras vzdálen 15 minut autem.