Stará ves v údolí Svitavy je poprvé zmiňována v roce 1255, roku 1371 se uvádí již jako městečko. Na jižním okraji obce na menší vyvýšenině byl na místě původní románské svatyně postaven v roce 1717 barokní kostel sv. Jana Křtitele. Před západní průčelí kostela je předsunuta hranolová věž. Ve zdivu bylo nalezeno několik románských stavebních článků s kamenickými značkami a dva gotické zlomky. Na počátku 16. století vznikla ve vsi tvrz - stávala patrně v místech obytné budovy dvora dnešního zemědělského objektu.

Na náměstí stojí socha sv. Šebastiána z roku 1713.

Asi 1,5 km od středu obce se na skalním ostrohu nad potokem Nešporka nacházejí zbytky  základových zdí a příkop Doubravického hradu, založeného ve 13. století pány z Doubravice. Za pánů ze Sovince začal chátrat, v roce 1528 je již uváděn jako pustý.

Z hlediska agroturistiky je významná Pštrosí farma Dobravice, která se zabývá chovem pštrosů afrických, jejich šlechtěním a zpracováním pštrosího masa a produktů.