Krasová leží asi 13 km na sever od Blanska na otevřené planině. Severní konec vesnice má nadmořskou výšku 540 m. Území obce je mírně skloněno k jihozápadu. Západní Velká strana byla původně selská, proti ní stojí Malá strana, původně dělnická, bez polí. Mezi silnicí a Velkou stranou je pás zahrad, kdežto před domy Malé strany je obecní třešňový sad, jímž protéká potok, dnes vedený potrubím pod povrchem země. Horní konec vesnice tvoří většinou domky postavené později. Pro naši vesnici bylo charakteristické šest rybníčků rozmístěných podél hlavní osy obce, které sloužily jednak jako nádrže vody pro případ požáru, jednak k chovu kachen a hus. Dnes jsou již tři rybníky zavezeny. Dalším znakem obce je pěkné hřiště, místními občany nazývané "Plac". Hřiště sousedi se školní zahradou a slouží školnímu tělocviku, ke sportování mládeže i jako obecní výletiště při konání letních slavnosti.

Škola, prodejna, obecní úřad, hasičské zbrojnice i místní hostinec Jsou uprostřed vesnice, aby k nim neměli "horní" či "dolní" příliš daleko.

Text byl převzat z knihy Paměti obce Krasová