Obec Svinošice se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský, zhruba 10 km jihozápadně od Blanska Ke dni 31. 12. 2010 zde žilo 310 obyvatel.  Obec má částečně rekreační charakter. Na okraji lesa severně od obce najdeme několik chat. Jižním směrem od Svinošic je oblast chráněného území Spálená skála a přírodní rezervace Babí lom, kterou tvoří skalnatý hřeben z křemičitých slepenců, porostlý přirozeným lesem. Rezervace se rozkládá na jižním a severním úbočí vrcholku Babí lom ( 562 m.n.m.). Na tomto vrcholku byla v letech 1959 až 1961 postavena zděná rozhledna, jež je volně přístupná veřejnosti

 

První zmínka o Svinošicích je z roku 1210 (Swinositse), kdy tento malý statek měl náležet Zábrdovickému klášteru. Listina, v níž je zmínka o Svinošicích není však spolehlivá. Vladykové, kteří žili ve Svinošicích od roku 1349 (in Swynoschicz) byli many pánů Černohorských z Boskovic a byli povinni, v případě vojenské potřeby být k dispozici s jedním koněm a jedním samostřílem. O jednom ze svinošských vladyků - Všeborovi ze Svinošic lze k roku 1410 soudit, že byl loupeživý rytíř, a proto ho pan Vaněk Černohorský z Boskovic vyhnal. Součástí Svinošic byla obec Němčice, která později zanikla. V letech 1347 - 1509 patřil statek postupně vladykům ze Svinošic, z Klečan, z Rájce, z Ozřetína a poslední majitel Jan z Hrochova prodal statek, s již pustými Němčicemi městu Brnu, které tento malý statek připojilo k panství Kuřim. V 16. století řádil v okolí mor a za třicetileté války Švédové vypalovali domy, ožebračovali lid o jídlo a dobytek. Dvůr byl během této války pustý až do roku 1670. Po válce bylo ve Svinošicích jen 13 domů, z toho 4 pusté. V místě pozdějšího Dvora, na kterém hospodařila v letech 1787 - 1789 brněnská šlechta, stávala tvrz. Tvrz pocházela z roku 1437 a nezachovala se z ní žádná památka. V roce 1784 byl Dvůr rozdělen a prodán mezi 15 přestěhovalců z Čech. Proto se obyvatelům přezdívá Češi. V letech 1805 - 1806 se ve Svinošicích zdržovali francouzští vojáci. Obec se skládá ze tří částí - vlastní Svinošice, Vyhnálov a Dvůr. Svinošice s Vyhnálovem jsou vedeny jako Svinošice "Staré" a Dvůr pak jako Svinošice "Nové". Další historii obce zaznamenává 1. školní kronika z let 1889 - 1946. Zde se dovídáme, že vyučování na nové škole ve Svinošicích bylo zahájeno 4. 10. 1889. V roce 1914 byla všeobecná mobilizace a i děti musely pracovat pro potřebu armády. V kronice jsou záznamy o všesokolských sletech, ochotnických divadlech, výletech a mnoho dalšího. Další školní kronika z let 1941 - 1945 líčí především válečné události a připomíná zatčení a umučení řídícího učitele Bohumila Vařílka a zákaz výuky dějepisu a literatury.

V obci se nachází kaplička s obrázkem Svaté rodiny nad vchodem, která byla postavena koncem 19. století. U kaple stojí od roku 1871 litinový kříž na kamenném podstavci.

Obec má budovu obecního úřadu s kancelářemi, společenskou místností a veřejnou knihovnou, PC místnost, kulturní dům, hřiště na nohejbal s klubovnou a skladem. V obci je hostinec a několik soukromých provozoven služeb.

 

Návštěvníky Svinošic mohou zaujmout nejen tradice jako jsou srpnové krojované hody či masopustní průvod obcí. Koná se zde také řada sportovních a kulturních akcí. Turnaje v šipkách, nohejbalu, stolním tenise nebo velký turnaj v petanque o putovní pohár, besídky, dětský den, maškarní karneval a pro dospělé degustátorská soutěž o nejlepší slivovici „Svinošická švestka“. I okolí Svinošic nabízí mnoho zajímavého.Chráněné území Spálená skála, nedaleký hřeben Babího lomu s rozhlednou nebo Nový hrad u Adamova jsou turisticky vyhledávaným cílem pěších i cyklistických výletů. Svinošicemi prochází zelená turistická značka a jižním směrem se po ní můžeme vydat k výše uvedené rozhledně či opačným směrem oblastí malebného lesa do města Blanska.