V místní části obce nazvané Svatá Kateřina se nachází velmi zajímavý gotický kostelík sv. Kateřiny  z 15. století, dochovaný dodnes prakticky ve své původní podobě.