Obec Dlouhá Lhota najdete cca 25 km severně od Brna v okrese Blansko. Je to jedna z nejmenších obcí v tomto regionu, má cca 110 obyvatel. Naše obec patří do mikroregionu Kunštátsko-Lysicko. Ten se rozkládá se ve východní části Českomoravské vrchoviny v severozápadní části okresu Blansko a je tvořen 3 přírodními parky. Přírodní park Halasovo Kunštátsko o rozloze 68,5 km2 byl vyhlášen v roce 1980. Svratecká hornatina byla vyhlášena za národní park v roce 1990 a má rozlohu 100,7 km2. Park byl vyhlášen v roce 1994 a jeho rozloha činí 40,2 km2.

První písemná zmínka o existence osady, ležící 9 km jižně od Kunštátu, pochází z roku 1255, kdy byla i s kostelem darována tehdy nové zřízenému zďárskému opatství. Tuto starobylost doznává i Codex diplom Moraviae: "Na hranici proti Brnu ležíc, spolu s kostelem r. 1255 nově zřízenému opatství žďárskému, darována byla. Kdy a kým však založena jest, nelze nijak stanoviti, nebo se určitějších pramenů nedostává."

Po celé feudální období byla rozdělena na dvě části, menší náležela k Černé Hoře, větší k blanenskému lennímu panství olomouckého biskupství. Po vsi se psali členové vladyckého rodu, přípomínání v letech 1365 - 1376.

Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje, vybudovaný v letech 1804 - 1805. Starší, dnes již neexistující kostel sv. Vavřince, stával na jiném místě. Z jeho interiéru se dochovaly zvony z 15. a 16. století a také vzácný mešní kalich z r. 1503, před polovinou 18. století upravovaný.