Úpravná obec při silnici z Brna do Svitav 3 km ssv. od Kuřimi se poprvé připomíná v roce 1371. Na jejím západním okraji stojí barokní kostel sv. Cecílie z roku 1750. Na ostrožně 2 km jihozápadně od vsi stával pozdně románský chrám sv. Klimenta, po vybudování nové svatyně byl postupně pobořen.

Za druhé světové války přes Lipůvku ustupovali nacisté a chtěli z Lipůvky udělat poslední záchytný bod neboli něco, kde by se mohli uchytit a zdržet  Rudou armádu. Avšak Sověti nenechali Lipůvku zničit proto vyslali 3 parlamentáře aby s nacisty vyjednávali. Tuto událost na Lipůvce připomíná pamětní deska.