Městys Černá Hora se nachází asi 20 km severně od Brna. Leží v geologickém útvaru Boskovická brázda, na rozhraní Českomoravské vrchoviny na západě a Drahanské na východě. Průměrná nadmořská výška je 330 m, městysem protéká potok Býkovka vlévající se do Svitavy. V Černé Hoře žije asi 2000 obyvatel.
 

Černá Hora vznikla na obchodní cestě z Brna do Prahy na jihovýchodním okraji kopce Paseka, na jehož ostrožně stojí zámek, původně hrad, poprvé připomínaný roku 1279. Od začátku 14. století Černou Horu držel významný rod Černohorských z Boskovic, který se významně zapsal do její historie. V létech 1560 až 1572 přestavěl Albrecht Černohorský z Boskovic gotický hrad na renesanční zámek, na přelomu 13. a 14. století založili Boskovicové pivovar, který vaří dobré pivo dodnes. Tento rod držel Černou Horu do r. 1597, kdy ji převzali Lichtenštejnové. V roce 1859 panství získal rod Friesu, který přestavěl zámek podle plánů vídeňského architekta Teofila Hansena a poté rozšířil pivovar. Po II. světové válce zámek převzal stát a od roku 1950 je zde Domov důchodců.

Městečko Černá Hora, soustředěné kolem čtvercového náměstí, na křižovatce silnic Brno – Svitavy a Blansko – Tišnov, se postupně rozvíjelo zásluhou právě kolem těchto komunikací. S rozvojem pivovaru a vznikem nábytkářského průmyslu od konce 19. století se měnil charakter obce v průmyslově-agrární. Po II. světové válce dochází k dalšímu stavebnímu rozvoji Černé Hory. Brzy po roce 1978 zaniká nábytkářský průmysl a vzniká řada drobných firem podnikajících v mnoha průmyslových oborech. Z větších provozů úspěšně působí Černohorský pivovar.

V současnosti se Černá Hora nadále rozvíjí, kdy v oblasti Selkova své domy staví mnoho obyvatel. Černá Hora se řadí k tzv. spádovým obcím s dobrou občanskou vybaveností, krásná krajina potěší turisty i cykloturisty, ctitele sportu uvítají sportovní areál u Oborského rybníka. Všem pak může nabídnout vlídné restaurační zařízení včetně nového hotelového a relaxačního kompexu „ Hotel Sladovna“.

K nejvýznamnějším památkám řadíme Černohorský zámek a kapli sv. Rodiny na vrcholu Paseky z roku 1725, kostel sv. Vavřince postavený v roce 1710 v současnosti opravený. Mezi důležité rodáky patří Josef Pilnáček /1883 – 1952/, vlastivědný historik a genealog.

PIVOVAR ČERNÁ HORA

Pivovar Černá Hora je nejstarším působícím pivovarem na Moravě, který si až do dnešních dnů zachoval svoji historickou podobu. První písemná zpráva o pivovaru pochází z 16. července 1298, pivovar se objevuje také v majetkové smlouvě bratrů Tase Černohorského z Boskovic a Jaroslava Černohorského z Boskovic. Existují důkazy, že pivovar existoval mnohem dříve, neboť počátky pivovarnictví ve zdejším kraji připomínaly šenky či výčepní chalupy již roku 1355. Od dob feudálních až do konce 19. století pivovar vlastnili a provozovali majitelé panství. V roce 1896 byla založena Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní v Černé Hoře, která provozovala pivovar až do znárodnění. Přesně po sto letech, roku 1996, vznikla nová akciová společnost, která vlastnla pivovar do roku 2010. V roce 2010 přešel pivovar do vlastnictví české pivovarnické společnosti Pivovary Lobkowicz. V pivovaru byla zachována klasická technologie výroby piva, budovaná po staletí generacemi sládků.

Během prohlídky pivovaru navštívíte historické i moderně zařízené provozy a dozvíte se vše podstatné o historii pivovaru a výrobě piva a sladu.

Kromě piva vyrábí Pivovar Černá Hora i limonády, vody a refreshe (mícháné nápoje z piva s ovocnou příchutí).
 
Pivní pouť
Pivovar Černá Hora pořádá pravidelně od roku 1996 Pivní pouť v prostorách pivovaru. Termín konání Pivní pouti je vždy poslední sobotu v měsíci září v tzv. Svatováclavském týdnu. Pivní pouť si již získala velkou oblibu a každoročně ji navštěvuje několik tisíc příznivců černohorského piva.