Křtiny – významné evropské poutní místo v Moravském krasu

Pro poznání unikátní přírodní oblasti Moravský kras je od nepaměti vyhledávána nenápadná obec Křtiny, ležící asi 15 km severovýchodně od Brna, ukrytá v místě, kde se stýkají Křtinské, Josefovské a Bukovské údolí. Se svými 781 obyvateli a nadmořskou výškou od 400 do 500 metrů, jsou Křtiny půvabnou moravskou členitou obcí s neobvykle bohatou historií, sahající až před rok 1237. Návštěvníkům nabízí jak kulturní, tak přírodní krásy.

Perla Moravy
Křtiny patřily odedávna k významným evropským mariánským poutním místům. Již od středověku zde stály dva kostely. Stoupající zájem poutníků přiměl zábrdovické premonstráty v roce 1718 k úplné přestavbě areálu. Návrhu rekonstrukce se ujal nejvýznamnější český barokní architekt Jan Blažej Santini Aichl. Jeho ambicí bylo vytvořit monumentální chrám a citlivě jej včlenit do Křtinského údolí. Navrhl důmyslnou symetrickou kompozici, vystavěnou na půdorysu řeckého kříže. I když stavba nebyla z finančních důvodů nikdy dokončena a návrh byl po Santiniho smrti částečně upraven, patří i v nynější podobě tento barokní skvost, označovaný jako “Perla Moravy”, k Santiniho vrcholným dílům.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je celoročně přístupný. Díky tomu slouží v dnešní době nejen významným církevním akcím, ale také koncertům a nevšedním duchovním aktivitám.
Ambity chrámu v sobě skrývají i jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě o 33 zvonech. Zvonohra hraje pravidelně dvakrát týdně. Po domluvě s farním úřadem je však možno zvonohru spustit i jindy.

V podzemí kostela byla před několika lety objevena a zpřístupněna rozsáhlá kostnice, obsahující kromě pozůstatků stovek středověkých křtinských obyvatel i několik lebek vyzdobených záhadnými ornamenty, jejichž význam se dodnes nepodařilo objasnit. Kostnici je možno shlédnout rovněž po domluvě s farním úřadem.

Oválná škola
Obec se může pochlubit také zajímavostí moderní architektury. Je to oválná základní škola s devíti ročníky, mateřskou školou a moderně vybavenou tělocvičnou. Stavba je pro svou architektonickou nápaditost právem považována za druhou dominantu Křtin. Škola má své vlastní webové stránky

Unikátní přístupná jeskyně s kostrami pravěké zvířeny a pohnutou vojenskou minulostí
Přírodní dominantou Křtin je bezesporu hluboké krasové Josefovské údolí, známé zejména jeskyní Býčí skála. V roce 2008 byl na křtinském okraji Josefovského údolí bezbariérově zpřístupněn unikátní komplex rozsáhlých podzemních prostor jeskyně Výpustek. Komplex, známý už od středověku, byl v minulosti výrazně poznamenán nejdříve těžbou fosfátových hlín na počátku dvacátého století, válečnou vojenskou výrobou pro nacistické Německo během druhé světové války a nakonec působením Československé armády. V 60. letech byl v jedné z chodeb labyrintu vybudován podzemní protiatomový úkryt a přísně tajné velitelské stanoviště, které bylo funkční až do roku 2001, kdy je armáda definitivně opustila. Úkryt je zachován v nezměněné podobě a dnes je součástí prohlídkové trasy. Během prohlídky se mohou návštěvníci seznámit s bohatou expozicí jeskyně nazvanou „Jeskyně Výpustek v Křtinském údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, představující Výpustek jako nejstarší známou jeskyni Moravského krasu, jeskyni „draků a jednorožců“, medvědí jeskyni a jeskyni obývanou pravěkými lidmi.
 

Křtinské okolí
Ve Křtinách sídlí ředitelství Školního lesního podniku “Masarykův les” Mendelovy zemědělské univerzity. Podnik spravuje většinu okolních lesů, včetně lesů Moravského krasu. Záměrně přitom buduje na jejich území parkové plochy a zákoutí s exotickými dřevinami a pomníčky věnovanými významným lesnickým osobnostem.
Milovníkům turistiky, hub a sportu nabízí křtinské okolí množství regionálních i národních cyklostezek a naučných stezek a hustou síť turistických značených cest, směřujících do Moravského krasu, Rakoveckého údolí, údolí Říček, k Rudickému propadání, či k Jedovnickým rybníkům. Za pozornost stojí turistická naučná stezka “Lesnický Slavín”, či mariánská "Radostná cesta".
 

Křtinské arboretum

V roce 1928 založil profesor Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustin Bayer v Křtinském údolí směrem na Jedovnice na ploše 23 ha rozsáhlé arboretum. Je v něm pěstováno na 1.000 taxonů domácích i exotických dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Mezi vzácnostmi, se kterými se studenti i návštěvníci mohou seznámit je vzrostlý pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska, dospělý exemplář libanonského cedru (Cedrus libani) a další zajímavé rostliny. Pro poučení je k dispozici naučná stezka “Domácí dřeviny”. Estetika arboreta je doplněna více než 25 dřevěnými sochami a objekty, které zde vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně během svých sochařských sympozií. Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka “Chvála stromů”, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.
 

Křtiny dále nabízejí
Po náročné tůře, duchovním či sportovním zážitku lze v létě využít příjemné prostředí koupaliště s letním bufetem, fotbalové hřiště nebo lesní tenisové kurty.
Odpočinek naleznou nároční i méně nároční návštěvníci v několika místních restauracích, penzionech, letním autokempingu i křtinském zámku, který nabízí komfortní ubytování hotelového typu i kongresové služby.
K dispozici je zdravotní středisko, pošta a síť obchodů a služeb.