Nejstarší  zmínka svědčí o tom, že kolonizačním procesem  kolem roku 1267 vzniká ves s názvem Wilhelmschlag. Písemná zpráva z roku 1336 potvrzuje, že část obce patřila k panství pánů z Holštýna a část zase k Blansku. Obec je turisticky známá především propastí Macocha, která leží v jejím katastru.  V horní části obce, na rozcestí směrem k obci Krasová a Jedovnice je pietní místo Krchůvek, kde jsou pohřbeni zemřelí při morové ráně roku 1715. Na návsi je vystavěna kaple z roku 1725 z vděčnosti za záchranu před jmenovanou epidemií. Je zasvěcená sv. Petru z Alkantary. K tomu se také váže slib vilémovských občanů každoročně na svátek Svatého Ducha vykonat děkovnou pouť na Svatý Kopeček u Olomouce.

V roce 1862 je zřízena jednotřídní škola. V roce 1876 je vystavěna jednopatrová  dvoutřídní budova školy. Dnes ji nazýváme Obecní dům a sídlí zde obecní úřad, knihovna, speleomuzeum, hasičská zbrojnice, klubovna pro skautský oddíl, kulturní sál (bývalá tělocvična) a také hospoda U netopýra.  Od roku 2008 je v provozu také malá posilovna.

Obec leží v CHKO Moravský kras 10km východně od Blanska 3km severně od Jedovnic, v nadmořské výšce 497 m. Vilémovice jsou protáhlou návesní obcí. Náves krášlí rybníček, který se podařilo přestavět z hasičské nádrže v roce 2006. Voda je v krasu velmi vzácná, což mohou potvrdit všichni zahrádkáři. Veškerá voda se ztrácí uprostřed obce v  sytému jeskyní  nebo doteče maximálně na hranu Suchého žlebu. Objevuje se až v malém výtoku Punkvy v Pustém žlebu.

V okolí je řada zajímavých krasových jevů: závrty, škrapy, jeskyně a také celosvětově známá propast Macocha. 

Vilémovice jsou malou obcí, nicméně svou strategickou polohou (cca 1,5 km od propasti Macocha a další veřejně přístupné jeskyně jsou do 10 km) jsou vhodným výchozím bodem pro pěší i cykloturisty.

V obci funguje půjčovna koloběžek (vč. příslušenství a servisu) pro všechny věkové kategorie. Dále máte možnost navštívit včelařskou prodejnu, kde také pořádají celoroční kurzy. Ubytovat se můžete v soukromí. Pro větší skupiny např. školy, atd. je k dispozici prostor v Obecním domě. Hospoda u Netopýra nevaří, ale v horkých letních dnech Vám jistě přijde chlazený nápoj a posezení vhod.

V roce 2008 při příležitosti akce Běhu naděje byla otevřena naučná stezka Vilémovice - brána do Moravského krasu, kterou zbudovalo občanské sdružení Včela pro Moravský kras. 

V roce 2009 se podařilo upravit náves vykácením starých a přerostlých stromů a novou výsadbou. Byly také instalovány herní prvky, které jsou přístupné široké veřejnosti.

V obci také pořádáme řadu zajímavých akcí během roku. Některé jsou již zavedené a pravidelné, jiné pořádáme jednorázově. O konání těchto akcí jsou občané informováni prostřednictvím Zpravodaje, který vychází 1krát měsíčně.