Městys Jedovnice leží asi 25 km od jihomoravské metropole Brna, v těsné blízkosti města Blanska. Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do Moravského krasu. Vzhledem k zeměpisné poloze a neobyčejné štědrosti přírody jsou Jedovnice významným střediskem rekreace, turistiky a vodních sportů, jejichž známost přesahuje hranice regionu i hranice České republiky. V Jedovnicích žije trvale cca 2 700 obyvatel.

První písemné zprávy o Jedovnicích pocházejí z roku 1269. Kostel zde stál již ve 13. století, jak vyplývá ze záznamů o předávání panství. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v letech 1783 až 1785, základy věže však pocházejí už z roku 1681. Dne 7. května 1822 zničil obrovský požár téměř celé městečko. Na kostele shořela šindelová střecha a čtyři zvony se žárem roztavily. Byly zničeny i varhany a obraz na hlavním oltáři. V roce 1873 byl postaven hlavní oltář v pseudogotickém slohu, obraz sv. Petra a Pavla namaloval akad. Malíř E. Pirchan z Vídně. V roce 1963 byl tento oltář nahrazen novým od pražských umělců Mikuláše Medka a Jana Koblasy. Další úpravy v lodi prováděl brněnský umělec Ludvík Kolek.

Co můžeme nabídnout našim hostům přímo v Jedovnicích? Především širokou paletu vodních sportů a rekreace na březích našeho největšího rybníka Olšovce (42 ha). Kromě koupání a veslování je zde také možnost surfingu a sportovního rybolovu.
Pro hosty hledající klidný odpočinek a milovníky nedotčené přírody vycházky do klidové oblasti rybníků Budkovan a Dubový, přírodního parku Rakovecké údolí a překrásných lesů, které navazují na jižní část rekreační oblasti. Celá tato oblast je dosud prakticky nedotčena civilizací, což umožňuje přežití mnoha unikátních botanických druhů a hnízdění vodního ptactva. Lesy navazující na rekreační oblast jsou proslulé bohatstvím hub.

Začátkem září se každoročně konají Mezinárodní závody rychlostních motorových člunů, které jsou součástí Evropského poháru.

Výlov rybníka Olšovce je v Jedovnicích již téměř tradicí a každý rok se těší velké návštěvnosti. A pro ty, kdo nemají ryby rádi na jídelníčku, je výlov přinejmenším zajímavou podívanou. Koná se tradičně v říjnu.