Obec Kotvrdovice leží na okraji okresu města Blansko, v blízkosti okresů Vyškov a Prostějov. Geomorfologicky je obec součástí Drahanské vrchoviny, na okraji Moravského krasu. Nejvyšší bod v katastru obce (u vysílače Kojál) dosahuje 600 m nadmořské výšky, nejnižší (dolní rybník) je v nadmořské výšce 500 m. Katastr obce má rozlohu asi 600 Ha.
Kotvrdovice byly založeny podobně jako okolní obce kolonizátory, které povolali páni z Holštejna. První zmínka o obci je z roku 1349.
 

Kaple Božského Srdce Páně
Dle ústního podání pamětníků byla kaple vystavěna v období 2. světové války vedle stávající zvoničky. Zasvěcena je Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. V roce 1966 byla provedena přístavba presbytáře a sakristie. V roce 1985 byl odstraněn původní dřevěný oltář a instalován nový obětní stůl, ambón, svatostánek a oltářní obraz včetně mramorové plastiky okolo něj. Interiér presbytáře (obětní stůl, ambón, svatostánek) navrhl Ludvík Kolek. Nejvzácnější a nejobdivovanější je zajisté oltářní obraz Mikoláše Medka (1926 – 1974) s názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář P. František Vavříček.

V obci se nachází základní škola od 1. – 5. třídy, mateřská škola, podací pošta, knihovna, sportovní letiště, orlovna, fotbalové hřiště, asfaltové hřiště na nohejbal a v zimě určené pro ledovou plochu, park s dětským hřištem, dvě prodejny smíšeného zboží a několik míst s občerstvením (Pohostinství u Pásků, Bufík u dědy Surfáka, hudební Hospůdka u Surfu).


Příbuzné články