Vesnice s četnými krasovým jevy při okraji Ostrovské plošiny nad Suchým žlebem 3,5 km severně od Jedovnic.
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1349.
V dominanantní poloze na výšině stojí pozdně barokní kostel sv. Máří Magdalény z roku 1785, před ním socha Krista a kříž, výrobky blanenských železáren z 2. poloviny 19. století. Ze stejné doby je i kamenný větrný mlýn holandského typu bez lopatek. Pod kostelem u silnice zakrývá mříž otvor Ostrovské propasti, za budovou školy se propadá potok Lopač, poblíž je Zahradní jeskyně.
Ostrov u Macochy je však  zejména spjatý s jedním z hlavních lákadel Moravského krasu - jeskyní Balcarkou. Balcarka je dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy, s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.