Pouť do Císařské jeskyně

V sobotu 19. 5. 2012 se koná 12. pouť
 
DO CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ
zvané „Moravské Lurdy“

Pro rodiče a děti bude sloužena dětská mše sv. ve 14,00 h. Touto dětskou mší svatou současně vyvrcholí děkanátní setkání dívek.
Slavnostní poutní mše začne v 17,30 h.
Doprovází ji dechová hudba Bivojanka z Jedovnic.

Na mši je třeba přijít aspoň o 15 minut dříve. Tuto dobu trvá cesta jeskyní. Zúčastnit se mohou všichni – i starší, kteří
zvládnou 30 schodů. V jeskyni není možno zajistit sezení. U Císařské jeskyně mohou pro nedostatek místa
parkovat jen pořadatelé! Vezměte si, prosím, s sebou baterku pro případ výpadku el. proudu a vlastní kancionály.
Vhodné je teplé oblečení - v jeskyni je chladno i za pěkného počasí.

Využijme příležitost slavit mši sv. v jeskyni, která je jinak veřejnosti nepřístupná, je posvěcena modlitbami poutníků,
kteří se tu před rokem 1948 zastavovali cestou do Sloupu nebo do Křtin, a kde se v současnosti léčí děti s dýchacími
potížemi.


Historie
Moravské Lurdy v Císařské jeskyni
Císařská jeskyně u Ostrova u Macochy je dnes známá především díky speleoterapii, kde se léčí děti s
astmatem a onemocněním dýchacích cest. Ročně se tu vystřídá na 650 malých pacientů. V minulosti však bývala
také poutním místem, kam každoročně kolem 25. října putovali věřící z Ostrova na pobožnost. Díky soše P.
Marie Lurdské, umístěné od r. 1933 v jeskyni ve skalním výklenku, bylo místo nazýváno "Moravskými
Lurdami".
Na počátku 50. let minulého století (1952) byla jeskyně pro turisty uzavřena a socha zmizela. Veškeré dosavadní
pokusy sochu objevit byly bezvýsledné. Sloupský farář P. František Kozár proto v roce 2001 věnoval novou, rozměrově
podobnou sochu P. Marie Lurdské, a zasadil se o to, aby byla umístěna do skalního výklenku v jeskyni na místě sochy
původní.
V sobotu, 6. 10. 2001, se v Císařské jeskyni za hojné účasti věřících po mnoha letech konala mše svatá.
Koncelebroval ji hodonínský farář P. Josef Zouhar, rodák z nedalekého Senetářova. Stalo se tak u příležitosti vysvěcení
hřbitova a Božích muk v Ostrově. V dalších letech byla pouť přesunuta z měsíce října na květen, který je taktéž
zasvěcen Panně Marii. Tak byla obnovena tradice Moravských Lurd.
Socha věnovaná P. Františkem Kozárem byla ze dřeva a ve vlhkém prostředí jeskyně trpěla. Proto byla vždy po
pouti přenesena do sucha. V roce 2005 byla do jeskyně umístěna nová socha Pany Marie Lurdské, kterou v sobotu 21.
května při tradiční pouti vysvětil ostrovský farář a děkan ICLic Václav Trmač. Socha je z keramické dílny vyškovského
výtvarníka akademického sochaře Karla Ševčíka.
Výzkum a zpřístupnění Císařské jeskyně pro turisty jsou spjaty se jménem Josefa Šamalíka, dlouholetého starosty
Ostrova a prvorepublikového poslance za Lidovou stranu. Není bez zajímavosti, že současná úprava jeskyně vychází z
jeho původní koncepce.
Zdeňka Svobodová, Ostrov u Macochy