Obec Lipovec leží na Drahanské vrchovině a na části svého katastru i na území Moravského krasu. Její průměrná nadmořská výška činí 565 metrů. K obci Lipovec patří osada Marianín, která leží na vzdálených pozemcích mezi Rozstáním a Kulířovem. Nejvyšší vrcholek nad dědinou má 600 metrů nad mořem a nazývá se Kojál. Na tomto kopci je vybudován vysílač televizního a rozhlasového signálu, který měří 340 metrů. Lipovecký katastr má rozlohu 1154 ha a sousedí s katastry obcí Kulířov, Rozstání, Holštejn, Ostrov, Krasová, Kotvrdovice a Krásensko.

Lipovec byl založen v období kolonizace Drahanské vrchoviny v průběhu 13. století. První písemná zmínka o vsi pochází ale až z roku 1349, kdy se jako součást holštejnského panství uvádí pod německým názvem Zybothslag. Roku 1371 je Lipovec uveden jako Lypowka. Roku 1406 se v Lipovci uvádí panský dvůr, na kterém se sídlil syn majitele holštejnského panství Vok IV. z Holštejna a z Lipovce. Od roku 1437 vystřídalo v držení obce mnoho pánů. Jan Dubčanský ze Zdenína na Habrovanech roku 1567 prodal Lipovec Bernardu Drnovskému z Drnovic na Rájci, který postupným skupováním dalších vsí a městeček založil mocnou rájeckou državu, pod kterou Lipovec spadal až do památného roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a robota.

Roku 1600 v Lipovci vyhořel kostel, který byl obnoven až o padesát let později. Od roku 1763 byl Lipovec vlastnictvím rodu pánů ze Salmu. V tomto období bylo v Lipovci 75 domovních čísel. V roce 1804 byla vystavěna první samostatná jednotřídní škola.

V roce 1811 byla na místě vykáceného panského lesa založena osada Mariendorf (později přejmenovaná na Mariánov, nyní Marianín). Roku 1822 shořel původní kostel, proto byl na jiném místě vybudován nový chrám, který byl vysvěcen roku 1843. V roce 1866 při prusko-rakouské válce vpadly do Lipovce vojenské oddíly Prusů, které napáchaly značné škody. Za 1. světové války muselo narukovat do boje 215 lipoveckých občanů, nevrátilo se jich 48, dalších 31 jich bylo zmrzačených nebo raněných.

Roku 1927 byla částí lipoveckých vápeníků založena "Společnost kamenolomu", která o rok později postavila vápenku "Velká dohoda." Později byla založena druhá společnost, která zbudovala na holštejnském katastru vápenku "Malá dohoda." Za druhé světové války byl Lipovec násilně vystěhován. Od poloviny 60. let probíhala v obci výstavba, budovaly se komunikace, obchody, čerpací stanice pohonných hmot, mateřská škola, hotel s kulturním domem, zdravotní středisko, dům služeb, rekonstruovala a přistavovala se škola, zrekonstruovala se sokolovna, byly budovány obecní byty.

Nedaleko od obce se nachází přírodní areál Velká Dohoda, který nabízí sportovní a adrenalinové vyžití pro děti i dospělé.

 

V obci jsou v současné době škola, mateřská škola, zdravotní středisko, kostel, kulturní dům, obecní dům, sportovní hřiště, čtyři obchody, restaurace, dvě pohostinství, čerpací stanice PHM, obec má svůj vodovod a je plynofikována. Přes Lipovec vede turistická trasa a dvě cyklostezky. Ubytování je možné v soukromé chatě. Na katastru obce se nachází bývalá vápenka s kamenolomem Velká dohoda, přírodní památka Černá skála, Jeskyně Plánivy, Jeskyně Dagmar, Michalova jeskyně a krasová propadání V Plánivách, V Jedlích a U Domínky. Nad vesnicí se vypíná televizní vysílač Kojál. V lesích v okolí Lipovce roste množství hub, v zimě zde bývají vhodné podmínky pro běžecké lyžování.
 

Příbuzné články