Obec Holštejn se nachází v severovýchodní části CHKO Moravský kras, poblíž obce Lipovec.

První zmínka o osadě bez uvedení jména je z roku 1349, mezi Čeňkem z Lipé a Vokem I. z Holštejna, kdy se mluví pouze o dvorečcích pod hradem. Teprve v roce 1437, kdy Vok V. vkládá Holštejnsko Henikovi z Valdštejna do zemských desek, je zmínka o městečku pod hradem.

Na území obce v její severní části údolí Bílá voda je postaveno 23 rekreačních chat, vlastní potok byl upraven včetně břehů a jejich zpevnění, v horní části nad obcí byla zřízena zadržovací přehrada a částečně regulován potůček "beščákový". Vlivem nestabilnosti skalního masivu nad propadáním Nová Rasovna byla omezena průjezdnost silnice namontováním ocelového přemostění jako provizorium před definitivním vyřešením nového mostu.
 

Holštejnský hrad
Hrad stál před mnoha staletími na vápencové skále kousek za Holštejnem. Jeho jméno vzniklo z německého  "Hohl stein = dutá skála popř. Kámen ". Pod hradem se totiž nachází jeskyně Hladomorna, která sloužila jako hradní vězení v době jeho existence. Vedla do něj přístupová chodba dlouhá 14 m. Sama jeskyně je vysoká 17 m a její rozměry jsou 25 x 35 m. Jsou k ní připojeny 4 menší síně, z nichž jedna je propojena skrytým průduchem s povrchem. Tudy se mohlo z vězení uprchnout, ale většina obětí  o tom asi nevěděla. Což se domníváme díky tomu, že dno jeskyně je pokryto množstvím balvanů, které se utrhly ze stropu a v hlíně mezi nimi bylo nalezeno množství lidských pozůstatků a také brnění, ostruhy a jiné kovové předměty. Hrad Holštejn byl jistou dobu v držení loupeživých rytířů a ti své oběti házeli dovnitř otvorem ve stropě. Při průzkumu jeskyně objevili badatelé J. Wankel a K. Absolon ručně tesané schůdky, které vedly od otvoru na hradní náměstí. Tato chodba je dnes bohužel bezpečně uzavřena a zasypána, takže po ní není ani stopy. Do hladomorny se chodí otvorem vybouraným při úpatí skály. V hladomorně dnes zimují vzácní netopýři, netopýr velký a ušatý.