Město Rájec - Jestřebí je zasazeno do malebné, romantické krajiny, která v jižním směru pozvolna přechází v krajinu krasovou. Jen několik kilometrů jej dělí od světoznámé propasti Macocha a celého komplexu jeskyní - Moravského krasu.

Město leží v údolí na obou březích řeky Svitavy a je obklopeno bohatými lesy. Svou polohou tvoří důležitou křižovatku cest mezi Blanskem a Boskovicemi. Vévodí mu zámek, postavený v klasicistním stylu s bohatou empírovou knihovnou a vzácnými obrazy, zdobící reprezentační i užitkové místnosti.

Okolí města skýtá místním obyvatelům i turistům několik možností přírodního koupání a velký výběr jednoduchých i náročnějších procházek většinou lesním porostem, lákajícím houbaře. Turisté mohou využít také značených cyklostezek, spojujících Moravský kras s Vysočinou.

Město je nazýváno městem jiřin a kamélií. Pěstováním jiřin se zabývá zahradnictví Langr a turisté je mohou obdivovat v pozdním létě během volných prohlídek Langrova zahradnictví a na každoroční květinové výstavě na zámku. Vzácné kamélie má ve své péči zámecké zahradnictví a jsou vždy na přelomu února a března vystavovány v prostorách zámku.

Město poskytuje celou řadu turisticky důležitých služeb, jako jsou restaurační a ubytovací zařízení, prodejna a servis jízdních kol, informační centrum se střediskem Family Pointu pro rodiny s dětmi. Vše uprostřed města.

Zveme vás na procházku městem a jeho okolí a jsme přesvědčeni, že naleznete pro sebe mnoho krásných a zajímavých míst k zábavě i odpočinku.
 

HISTORIE
Rájec patří k nejstarším obcím u nás. Původními majiteli byli olomoučtí biskupové. První písemná zmínka o Rájci pochází z roku 1131 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. O významu Rájce té doby svědčí jeho dva někdejší hrady, jejichž podoba není známa. Rájecké panství patřilo pánům z Rájce. Později přešel celý Rájec do vlastnictví rodu Drnovských. Ti vybudovali na místě bývalé horní gotické tvrze renesanční zámek, k němuž nad kostelem přistavěli hospodářské předzámčí, které se dodnes dochovalo s názvem Dolní zámek. Dalšími významnými majiteli Rájce byli Roggendorfové. Roku 1756 rájecký zámek vyhořel. Roku 1763 koupil rájecké panství od příbuzných své ženy Rafaely z Roggendorfu Antonín Karel Josef hrabě Salm-Reifferscheid (1728 – 1769). V letech 1763 – 1769 dal vystavět klasicistní zámek, nesoucí prvky francouzsky orientované architektury. Ten můžeme v Rájci obdivovat dodnes. V roce 1767 byl založen anglický park, který byl v roce 1830 rozšířen do dnešní podoby. Zámecké interiéry se dnes využívají k různým příležitostem.
 

MĚSTSKÉ ČÁSTI RÁJCE-JESTŘEBÍ

JESTŘEBÍ je poprvé zmiňováno v písemných dokumentech v roce 1371, tehdy patřilo pánům z Bořitova. Později se Jestřebí stalo součástí panství černohorského. V roce 1960 se dosud samostatné obce Rájec a Jestřebí k sobě přirozenou cestou připojily. V městské části Jestřebí se nachází kaple Svaté Anny, vybudovaná v roce 1866 po odstranění dřevěné zvonice z roku 1813.

HOLEŠÍN - první písemná zmínka z roku 1349. Původní majitel Čeněk z Lipého dědinu prodal Vokovi II. z Holštýna. Až v roce 1564 ji koupil Bernart z Drnovic a připojil ji k Rájci. V roce 1873 zde byla postavena kaplička. Obcí protéká potok Holešínka. Holešín je součástí města Rájec - Jestřebí.

KAROLÍN - první písemná zmínka 1760 - původně dvůr hraběnky Karolíny z Roggendorfu. Kaple z 19. století, železný kříž z roku 1818 (chráněná kulturní památka) jako jeden z nejstarších křížů z tohoto materiálu. Malá přehrádka, vybudovaná v roce 1984, slouží ke koupání. Obec je součástí města Rájce - Jestřebí.

 

PAMÁTKY

STÁTNÍ ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOU
Architektonicky vysoce hodnotný komplex s přepychově vybavenými interiéry. V roce 1570 vybudoval Bernart Drnovský z Drnovic z hrádku v Rájci renesanční zámek. Dalšími významnými majiteli byli Roggendorfové. Roku 1756 zámek vyhořel. Krátce nato roku 1763 odprodali Roggendorfové rájecké panství rodu Salmů. V letech 1763-1769 dali Salmové vystavět klasicistní zámek francouzského stylu, inspirovaný architekturou doby Ludvíka XVI.

V interiéru s řadou prostorných sálů je dobová expozice. Cenná je obrazová sbírka rodu Salmů v prvním patře zámku. Převládají v ní obrazy holandských a vlámských mistrů. Známá je rozsáhlá empírová knihovna s více než 60 000 svazky. Zámek obklopuje přírodně krajinářský park, založen již roku 1767. Tradicí se již staly každoroční výstavy květin v půvabném prostředí zámeckých interiérů. Květy kamélií na konci února a jiřin na sklonku léta. V dnešní době jsou velmi populární noční prohlídky zámku.
 

Kostel Všech svatých
První zmínka o faře pochází z roku 1350. Roku 1699 nechal Kristian Roggendorf vystavět z původní kaple nad rodinnou hrobkou kostel v nynější podobě. Hrobka zůstala zachována dodnes. Zrestaurované náhrobky jsou vystaveny v zámecké kapli. Kostel se nachází na náměstí v Rájci-Jestřebí.
 

Kaple Svaté Anny - nachází se v městské části Jestřebí. Byla vybudována v roce 1866 po odstranění staré dřevěné zvonice z roku 1813. Z této zvonice byl do nové kaple přenesen zvon, nesoucí letopočet 1813. Tento zvon byl v roce 1942 snesen a určen k roztavení pro válečné účely. Po osvobození republiky se zjistilo, že se tak nestalo a zvon byl opět zavěšen do kaple.

Kaplička Nanebevzetí Panny Marie - nalézá se v městské části Holešín Byla postavena roku 1873, konají se zde pravidelné bohoslužby. Střed obce je zajímavý soutokem dvou potoků. Obec je zasazena doprostřed krásné krajiny. Cesta z Holešína vás zavede až do nedaleké obce Sloup, která je poutním místem. První písemná zmínka o Holešínu pochází z roku 1349.
 

Kaplička v městské části Karolín - pochází z 19. století. Dále se v městské části nachází železný kříž z roku 1818 (chráněná kulturní památka), jako jeden z nejstarších křížů z tohoto materiálu. První písemná zmínka o obci Karolín je z roku 1760 - původně dvůr hraběnky Karolíny z Roggendorfu, která byla pochována r. 1759 v hrobce pod lodí chrámu ve Sloupě. Ten v r. 1751 nechala se svým manželem Kristianem, hrabětem z Roggendorfu vystavět. Nedaleko obce se nachází malá přehrádka, vybudovaná v roce 1984, která slouží ke koupání.