Všechny jeskyně v krasu jsou znovu otevřeny

Turisté mohou i v zimě navštívit Punkevní jeskyně s propastí Macochou a jeskyni Výpustek, které mají celoroční provoz. Letos poprvé zahájily svůj "zimní" provoz i  Sloupsko-šošůvské jeskyně, a to formou několika druhů netradičních prohlídek - prohlídkou historickou, která návštěvníky zavede do  části Šošůvských jeskyní a při níž skupinu doprovází průvodci v historických kostýmech. Při druhém typu dobrodružné prohlídky je možné zahrát si na amatérské speleology a prozkoumat jeskyni pouze ve svitu baterek. Více informací o prohlídkách zde. Od 1. března se veřejnosti otvírají i jeskyně Balcarka a Kateřinská.

Správa jeskyní Moravského krasu zaměřuje svoje plány na sezonu 2012 hlavně do oblasti kultury. "Ve spolupráci s blanenskou Charitou bude v jeskyni Výpustek uspořádán koncert známé folkové skupiny Hradišťan. V plánu je i série divadelních představení v podání studentů brněnské JAMU. Ve fázi příprav jsou i další projekty, " uvedl Jiří Hebelka ze Správy jeskyní.

I v roce 2012 bude pokračovat série netradičních prohlídek  "Oživená historie" v jeskyni Výpustek, kde budou také před koncem roku uspořádány speciální Mikulášské prohlídky pro děti. Dašlím ročníkem budou pokračovat i tradiční hudební festival Čarovné tóny Macochy v  Punkevních jeskyních (14.-17.6.2012), v jehož letošním programu zazní tóny bolivijské, kubánské, keltské a brazilské hudby. Vstupenky na festival je možné již teď zakoupit v informačních centrech v Blansku a na Skalním mlýně.

O všech akcích vás budeme pravidelně informovat a naleznete je také v přehledu v Kalendáři akcí na našich stránkách.

-MaT-