Punkevní jeskyně

Nejznámnější a nejoblíbenější jeskyně Moravského krasu. Jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně. Během jejich prohlídky se ocitnete na samém dně světoznámé propasti Macocha, hluboké 138,7 metrů. Až sem vás přivede soustava mohutných dómů s bohatou krápníkovou výzdobou, jíž vévodí Masarykův dóm – nejkrásnější podzemní prostora Moravského krasu. Prohlídka je završena romantickou plavbou na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. Zejména v letní sezoně doporučujeme si návštěvu Punkevních jeskyní rezervovat předem.
 
délka prohlídky: 60 minut
kontakt: info@caves, +420 516 413 575, 602 205 584

Kateřinská jeskyně

Disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v České republice (97 m délka, 44 m šířka, 20 m výška) a unikátní krápníkovou výzdobou, tvořenou skupinou mimořádně úzkých, až 4 m vysokých, hůlkových stalagmitů v tzv. Bambusovém lesíku. O vynikající akustice Hlavního dómu se mohou návštěvníci během prohlídky přesvědčit poslechem reprodukované hudby. Několikrát ročně se zde konají hudební a pěvecké koncerty.
 
délka prohlídky: 40 minut
kontakt: katerinska@caves.cz, +420 516 413 161

Jeskyně Balcarka

Dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy, s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.

délka prohlídky: 60 minut
kontakt: balcarka@caves.cz, +420 516 444 330


 

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Rozsáhlý komplex chodeb a dómů ve dvou patrech, spojených mohutnými podzemními propastmi, až 80 metrů hlubokými. V Eliščině jeskyni s ojedinělou krápníkovou výzdobou jsou příležitostně pořádány koncerty komorní hudby. Jeskyně jsou také využívány k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť.

délka prohlídky: 110 minut / dlouhá trasa, 70 minut / krátká trasa
délka zážitkové prohlídky: 180 minut
kontakt: sloupskososuvske@caves.cz, +420 516 435 335, 730 575 973

Zážitková trasa Po stopách Nagela

Návštěvníky čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku. V některých úsecích je pohyb možný jen po čtyřech, místy se i plazí. V průběhu celé prohlídky je nutno dbát zvýšené opatrnosti a poslouchat pokyny vedoucího výpravy.

Návštěvníkům je zapůjčena přilba s výkonnou svítilnou.Doporučujeme zajistit si pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, vhodné jsou holínky, dále ochranné rukavice, šátek nebo tenká čepice pod přilbu. Na pokladně je možné zakoupit overal (140 Kč). Trasa je dlouhá 1300 m a trvá ca 180 minut.Podmínky ke vstupu:
- počet osob 4-10
- prohlídka je vhodná pro fyzicky zdatnější osoby, minimální výška 140 cm
- nutná rezervace na tel. 516 435 335

Jeskyně Výpustek

Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Již v roce 1938 převzala podzemní unikát Čs armáda, která zde měla muniční sklad. Mnoho prostor a skalních přepážek bylo odstřeleno a tak se staly z přírodních chodeb nevlídné tunelové prostory. V průběhu války pak byly jeskyně obsazena německou armádou, která zde zřídila továrnu na letecké motory. V současné době je v jeskyni dokončována expozice „Jeskyně Výpustek v Křtinském údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, představující Výpustek jako nejstarší zpřístupněnou jeskyni Moravského krasu, jeskyni „draků a jednorožců“, největší medvědí jeskyni Moravského krasu. V rámci expozice jsou prezentovány i další činnosti člověka - první zemědělci, těžba fosfátových hlín, podzemní továrna i tajné vojenské velitelské stanoviště.

Zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně

Za tajemstvím jeskyně se vydáte bez eletrického nasvícení, s čelovými světly na helmách, ve vlastním oblečení (které si můžete ušpinit) nebo v overalech. Trasa vede po obvodu válečného krytu až nad jeho střechu, který Českolovenská armáda v r. 1961 v jeskyni vybudovala pro případ válečného konfliktu. V rámci trasy o dílce 690 m projdete i část Nízké chodby, která svou výškou dělá čest svému jménu.

Podmínky ke vstupu:
- skupinky do 10 osob
- děti až od 6 let
- nutná rezervace na tel. 516 439 111


 

 

Více informací najdete na: www.caves.cz.