Punkevní jeskyně

Jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně. Během jejich prohlídky se ocitnete na samém dně světoznámé propasti Macocha, hluboké 138,7 metrů. Až sem vás přivede soustava mohutných dómů s bohatou krápníkovou výzdobou, jíž vévodí Masarykův dóm – nejkrásnější podzemní prostora Moravského krasu. Prohlídka je završena romantickou plavbou na lodičkách po podzemní říčce Punkvě.

Kateřinská jeskyně

Disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v České republice (97 m délka, 44 m šířka, 20 m výška) a unikátní krápníkovou výzdobou, tvořenou skupinou mimořádně úzkých, až 4 m vysokých, hůlkových stalagmitů v tzv. Bambusovém lesíku. O vynikající akustice Hlavního dómu se mohou návštěvníci během prohlídky přesvědčit poslechem reprodukované hudby. Několikrát ročně se zde konají hudební a pěvecké koncerty.

Jeskyně Balcarka

Dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy, s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Rozsáhlý komplex chodeb a dómů ve dvou patrech, spojených mohutnými podzemními propastmi, až 80 metrů hlubokými. V Eliščině jeskyni s ojedinělou krápníkovou výzdobou jsou příležitostně pořádány koncerty komorní hudby. Jeskyně jsou také využívány k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť.

Jeskyně Výpustek

Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Již v roce 1938 převzala podzemní unikát Čs armáda, která zde měla muniční sklad. Mnoho prostor a skalních přepážek bylo odstřeleno a tak se staly z přírodních chodeb nevlídné tunelové prostory. V průběhu války pak byly jeskyně obsazena německou armádou, která zde zřídila továrnu na letecké motory. V současné době je v jeskyni dokončována expozice „Jeskyně Výpustek v Křtinském údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, představující Výpustek jako nejstarší zpřístupněnou jeskyni Moravského krasu, jeskyni „draků a jednorožců“, největší medvědí jeskyni Moravského krasu. V rámci expozice jsou prezentovány i další činnosti člověka - první zemědělci, těžba fosfátových hlín, podzemní továrna i tajné vojenské velitelské stanoviště.