Arboretum Křtiny

Nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na ŠLP Křtiny je Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od jihomoravské metropole Brna. Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem. Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska. Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích. Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Vzhledem k výjimečné cennosti tohoto výukového objektu přistoupil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny k nutné výměně oplocení, aby Arboretum Křtiny bylo zabezpečeno proti nezvaným návštěvníkům i zvěři. Na základě obdržené státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši 1,950.000 Kč byly na konci roku 2004 provedeny stavebním střediskem ŠLP Křtiny práce na obnově. Délka nového plotu o výšce 2 m dosahuje 2.300 m. V lesních partiích v délce 1.200 m je oplocení zbudováno z drátěného pletiva na betonových sloupcích. Čelní fronta o délce 1.100 m, navržená renomovaným krajinným architektem profesorem Ivarem Otrubou, je konstrukce z dřevěných sloupů na betonových patkách, vyplněná dřevěnými hranoly a latěmi.

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy jeden den v týdnu – v sobotu, a to po celé vegetační obdobímezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.

Arboretum Habrůvka

Toto nejmladší a nejmenší arboretum (trvalá výzkumná plocha) v areálu ŠLP Křtiny má výměru pouhých 2,5 ha. Rozprostírá se v Moravském krasu u lesní cesty Hraniční na polesí Habrůvka v komplexu lesů mezi obcemi Habrůvka a Rudice. Svým významem je však unikátní, protože jako jediné ze zdejších srovnatelných zařízení se nachází na kyselém stanovišti. Tyto podmínky předpokládají výskyt i jiných dřevin, než je tomu v arboretech Křtiny a Řícmanice. Vzhledem k tomu, že Arboretum Habrůvka je stále ještě ve stavu budování, není zatím volně přístupné veřejnosti, slouží pouze posluchačům a pedagogům ke studiu a bádání.

www.slpkrtiny.cz