Noc kostelů na Blanensku

Adamov

16:45 -17:55 Tajemné artefakty - Dobrodružný program pro děti v okolí kostela. 
18:05 Videoprohlídka Světelského oltáře
18:30 Loutkové divadlo rodiny Novotných - pohádka pro děti i dospělé.
19:10 Prohlídka Světelského oltáře - průvodce seznámí posluchače s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře
19:40 Karel&My - Písně jsou jako ptáci - společně s dětským pěveckým sborem 6.A ZŠ Adamov představí folkrocková formace Karla Miroslava Kučery zhudebněné básnické dílo tzv. zapomenutých básníků
21:00 Chrámový sbor adamovského kostela sv. Barbory
22:00 Ladislav Nečas - Legenda o založení kláštera ve Zwettlu - prezentace výtvarného zpracování historické události
22:22 Ztišení, modlitba za město
 

Blansko - Kostel sv. Martina

 PŘEDPROGRAM PRO VŠECHNY (14:00-16:00)
- průběžné konání tří komentovaných prohlídek (každou půlhodinu)
- výtvarné dílničky, hry a soutěže pro děti
- literární koutek pro dospělé
- odpolední kinokavárnička („Salla terrena“ farního dvora nabízí malé venkovní občerstvení a projekci o stezce sv. Martina)
- reprodukovaná historická hudba z míst, kde žil sv. Martin
- prostor k setkání a odpočinku v renovované farní zahradě

PODVEČER PRO DĚTI
16.00 – 16.30  Hrajeme si s Martinem -soutěžní videohra o osobnosti světce a svatomartinských tradicích
16.30 – 17.00  O plášti, husách a borovici - kapitolky ze života svatého Martina ve scénce studentů
17.00 – 17.30  Martinské tóny poprvé - hudební produkce souboru MARTINI BAND, tentokrát pro dětské posluchače
17.30 – 18.30  Setkání při mši- tradiční páteční mše svatá pro děti
18.30 – 19.00  Depeše pro štěstí - výroba papírových vlaštovek s poselstvím a jejich pouštění z kůru
 
MEZIPROGRAM PRO VŠECHNY (19:00 – 20:00)
Chutě a vůně Via sancti Martini (ochutnávka pokrmů z národních kuchyní zemí, které spojuje kulturní stezka sv. Martina)
Večerní kinokavárnička („Salla terrena“ farního dvora nabízí netradiční nápoje ze Svatomartinské medoviny a projekci o turistických zajímavostech podél stezky svatého Martina)
VEČER PRO DOSPĚLÉ (20:00 – 23:00)
20.00 – 20.30  Martinské tóny podruhé - hudební přivítání večerních návštěvníků souborem MARTINI BAND
20.30 – 21.00  Putování po stopách světce - audiovizuální pásmo o evropské svatomartinské stezce, v jehož rámci
studenti přednesou své prezentace s názvy
 Voják, poustevník, biskup – život sv. Martina
 První ze svatých novodobého střihu – o Martinově nevšední popularitě
 Napříč Evropou – jak vznikl projekt a co je jeho cílem
 Blanenská šlépěj – zapojení našeho kostela do projektu
21.00 – 21.30  Martinské tóny potřetí - nejkrásnější melodie z repertoáru souboru MARTINI BAND v atmosféře chrámového večera
21.30 – 22.00  Posviťme si na oltář - oblíbená část, kdy otec Jiří Kaňa promlouvá při ztemnění kostela
22.00 – 22.30  Martinova místa - obrazová procházka po Via sancti Martini
22.30 - 23.00  Půlhodina ztišení - závěrečné chvíle poklidu, meditační hudby a rozjímání v kostele ozářeném jen plamínky svíček
 
DOPROVODNÝ PROGRAM (po celou dobu akce)
- průběžné konání komentovaných prohlídek (každou půlhodinu – viz níže)
- ochutnávka vín z produkce zemí, které spojuje kulturní stezka sv. Martina
- malé multimediální ohlednutí za předchozími Kostelními nocemi u sv. Martina v „Salla terreně“ farního dvora
- miniexpozice o sv. Martinovi a Via sancti Martini
- nabídka předmětů z dílen Charity Blansko
- prezentace pořadatelů a partnerů akce
- ankety a kvízy o ceny
- Bistro u sv. Martina (prodej drobného občerstvení, včetně úspěšného svatomartinského punče)
 
PROHLÍDKOVÉ TRASY ( každou půlhodinu )
• prohlídková trasa č. 1: interiér kostela (poslední v 15.30)
• prohlídková trasa č. 2: věž a vyhlídka (poslední ve 22.30)
• prohlídková trasa č. 3: exteriér kostela a farní zahrada - pouze v případě příznivého počasí  (poslední v 19.00) 
 

Blansko - Dřevěný kostelík

17:00 - 17:15 Slavnostní zahájení - Zvony Cyril s Metodějem a M.J.Hus spolu s farářem a zástupcem Města Blanska pozdraví a přivítají návštěvníky. 
17:15 - 17:45 Program pro děti připravili žáci dramatického oboru ZUŠ Blansko pod vedením učitelky Mgr. Evy Petrželové 
18:00 - 19:00 Pokračování programu ZUŠ Blansko - Program starších žáků ZÚŠ pod vedení Mgr. Evy Petrželové - pro mládež a dospělé.  
20:00 - 22:00 Čtení z Husových spisů - na čtení připravených spisů se může podílet každý návštěvník Noci kostelů, který najde odvahu.  
22:00 - 24:00 Noční meditace - ztišení ve svém nitru při reprodukovaných zpěvech z Taize
 
Mezi jednotlivými programy je možná prohlídka s výkladem historie, instalována bude i malá výstavka s tématikou M. J. Husa a historií i současností kostelíku.

Křtiny

18.00 Zahájení - zvony a mší sv. za zemřelé dobrodince kostela od Lva z Klobouk po P. Tomáše Prnku a za živé spolupracovníky a spolupracovnice faráře i jeho kritiky
19.30 Koncert zvonohry v ambitech
20.00 - 21.00 a 22.00 Novoříšští premonstráti s otcem převorem zpívají hodinky (česky), jak tomu bylo po 500 let (ale latinsky), o Jan mezitím podává výklad z jednoho místa
23:00 Společné zakončení

Kostnice: po celý večer členové Řádu sv. Lazara nabízejí výklad o kostnici a dějinách i současnosti řádu

Sloup v Moravském krasu

19:00 - 22:30 Výstavka archivních fotografií z prvního svatého přijímání 
19:00 - 19:15 Vyzvánění sloupskými zvony 
19:15 - 19:45 Mariánská pobožnost 
20:00 - 20:30 Vystoupení Sloupského chrámového sboru
20:30 - 21:00 Vystoupení Petrovické scholy 
21:00 - 21:30 Pásmo o kostele 
21:00 - 21:30 Vystoupení Petrovické scholy 
21:45 - 22:15 Vystoupení trumpetového souboru 
22:30 - 22:35 Chvalozpěv Bože, chválíme Tebe - Te Deum laudamus

www.nockostelu.cz
 
red


Světelský oltář
Kostel sv. Martina
Dřevěný kostelík v Blansku
Kostel Jm. Panny Marie ve Křtinách
Kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě