Rudice - zděný větrný mlýn

Mlýn holandského typu je upraven jako stálá expozice historie obce, mineralogie, speleologie, železářství, hutnictví a hornictví. V areálu mlýna je přístupný geopark.

Ostrov u Macochy - zděný větrný mlýn

Mlýn holandského typu v soukromém vlastnictví.

Petrovice - zděný větrný mlýn

Přebudovaný mlýn holandského typu, patří k nejstarším dochovaným v této oblasti.

Šošůvka - zděný větrný mlýn

Mlýn holandského typu, dnes pouze kruhový základ.

Josefov - Františčina huť

Původní vysoká pec, založena v roce 1748, patřila k typu tzv. belgických pecí. Dnes je nejstarší dochovanou pecí ve střední Evropě. Celý areál včetně okolních budov byl vyhlášen za první technickou rezervaci v ČR. Ve správní budově lze navštívit expozici železářství Technického muzea v Brně. V Blansku se nacházejí další železářské hutě Klamovka, Paulinka a Mariánská.

Černá Hora - Panský pivovar

Založen kolem roku 1530. Dnes stejně jako kdysi produkuje pivo vynikající kvality.

Lipovec - vápenka Velká dohoda

Zachovalá budova vápenky z roku 1927, která byla v provozu až do konce 70. let 20. století. K vápence vede z Lipovce zelená turistická značka.

Blansko - Klamovka

Jediná dodnes dochovaná ze starých salmovských hutí v Blansku, postavená v letech 1853 - 1855 v neogotickém slohu. Později sloužila jako zkušebna turbín. Huť je jedním ze zastavení na Cestě železa Moravským krasem.

Blansko - Ježkův železniční most

140 let starý, příhradový nýtovaný železniční most původně postavený přes řeku Berounku na trati Praha - Plzeň, byl kolem r. 1911 převezený do Blanska a používaný firmou K. a R. Ježek jako vlečkový most přes Svitavu. Jako technická památka byl v roce 2009 při úpravách koryta řeky snesen na sousední pozemek. Most je v péči sdružení příznivců železniční historie Kolejová o.s.