Hlasujte pro památky z Blanenska!

Soutěž každoročně vyhlašuje Odbor kultury Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V letošním roce bylo nominováno 32 památek v kategoriích velké stavby, drobné stavby a díla výtvarného umění. Hlasovat je možné pomocí SMS zpráv od 1. května do 24. května. Cena jedné zprávy je 6,- Kč a z jednoho telefonního čsla je možné hlasovat pouze jednou.  Přehled všech nominovaných památek najdete na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. V kategorii velké stavby budou první dvě místa ohodnocena částkami sto padesát tisíc korun a padesát tisíc korun, v obou zbývajících kategoriích bude oceněn pouze vítěz částkou padesát tisíc korun.
 
Blanensko letos reprezentují tři památky, všechny nominované v kategorii velké stavby.
 

Zámek Blansko


 
Komplexní obnova fasády nádvoří a opatření k odvlhčení zdiva dvorních fasád. Obnova dlažby a kašny na nádvoří a provedení nové kanalizace. Příprava místností pro nové expozice, zřízení multimediálního centra a přístupu do 2. patra pro invalidní osoby.
Pošlete hlas této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 900 77 06.
 


 

Větrný mlýn v Rudici

Opraveny zejména vnitřní prostory – vyčištění spár kamenného zdiva, ukotvení stropních        trámů, montáž ocelové výstuže klenby oken a dveří, provedení omítek, opravy ostění, montáž dřevěných podhledů, ale i očištění a nátěr šindelové střechy.
Pošlete hlas této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 18 na telefonní číslo: 900 77 06.


 

Kaple sv. Rodiny, Černá HoraProběhla oprava nosných konstrukcí střech a jako krytina položen dřevěný šindel. V exteriéru rekonstruován vstupníportál a opravena fasáda. Uvnitř restaurována dlažba a provedena výmalba. Rekonstrukce dveří a okenních výplní.
Pošlete hlas této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6 na telefonní číslo: 900 77 06. 
Věříme, že se rozhodnete některou z našich regionálnch památek podpořit a zašlete jí svůj hlas.
 
Martina Hejčová