Blansko

Známá zřícenina gotického hradu (nazývaného též Blansek) z 13. století na vápencovém ostrohu nad Pustým žlebem 5 km SV od Blanska - na protilehlém svahu ke vchodu do Punkevních jeskyní. Zanikl v neklidném pohusitském období asi v polovině 15. stol.

Nový hrad

zříceniny rozsáhlého gotického hradu 4 km jižně od Blanska. Rozlehlý areál tvoří kromě zachovalého předhradí i nepatrné pozůstatky původního (tzv. Starého) hradu. V období třicetileté války byl Nový hrad vypálen a pobořen. Později prošel architektonickými úpravami. Současní vlastníci se snaží navrátit hradu jeho původní podobu. Nepravidelně se na hradě konají akce typu otevřených dveří. Na hradě bylo natáčeno několik filmů a televizních pohádek.

Více informací
Holštejn

Zřícenina hradu v Holštejnském údolí asi 2,5 km od Sloupu. V blízkosti hradu se nachází i jeskyně Hladomorna, v níž bylo nalezeno množství lidských kostí, předmětů, oděvů a středověké zbroje.

Více informací
Čertův hrádek

Ruiny gotického hradu s nevyjasněnou historií v katastru Olomučan asi 3 km jižně od středu Blanska. Tajemný hrádek je opředen řadou pověstí. Nedaleko hradu se nachází mrazem zajímavě modelovaná Výrova skála.