Festival KRAS - NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ 2013

Festival KRAS - NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ 2013

MAS Moravský kras o.s., Občianske združenie KRAS, Obec Senetářov a OS Muzeum Senetářov Vás zvou dne 20. dubna 2013 do Senetářova na první ročník festivalu KRAS - NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ. Na festivalu vystoupí moravské a slovenské folklorní soubory a bude zde představen i společný filmový cestovatelský průvodce po krasech. Začátek bude v 10 hodin před kostelem sv. Josefa.


Program festivalu

10.00 Slavnostní zahájení před kostelem sv. Josefa
10.30 Představení filmového cestovatelského průvodce po Moravském a Slovenském krasu
11.00 Vystoupení zpěváků Ivety Francové a Martina Matese Štěpánka
13.00 Romská hudební skupina Rozmaring z Čoltova ze Slovenského krasu
14.00 Vystoupení dětí z MŠ Senetářov
14.15 Moderní tance a step (SZUŠ Blansko)
14.30 Taneční skupina Senetářov - Street, step a irské tance (SZUŠ Blansko)
15.00 Lidové tance Moravského krasu (Folklorní soubory Drahan, Drahánek a cimbálová muzika Drahan)
16.00 Dechová hudba Olšověnka z Jedovnic

Doprovodný program
- Jarmark řemeslníků a výrobců - držitelů značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® a regionálních výrobců
  ze Slovenského krasu.
- Promítání filmového cestovatelského průvodce po Moravském a Slovenském krasu.
- Na občerstvení budou připraveny regionální speciality z Moravského a Slovenského krasu.
 

Vydejte se na výlet za tradiční gastronomií a kulturním dědictvím Moravského a Slovenského krasu!

Netradičně propagované kulturní dědictví má otevřít brány novým zážitkům v oblasti venkovského cestovního ruchu v Moravském a Slovenském krasu. Protože kras nejsou jenom jeskyně. Jsou to hlavně místní obyvatelé, kteří mu dávají tvář a právě takový si jej i návštěvníci budou pamatovat. Kras je od všech ostatních hor a chráněných území odlišný - a není to v kráse či v krajinném půvabu, ale v tajemství. Lidé z krasu jsou sami nějakým krasem s ponornými toky a neznámými hlubinami. V cestovatelském průvodci vám prozradí některá tajemství krasu a ukáží vám Slovenský a Moravský kras takový, jaký je.

Od tradičních řemesel, přes gastronomii, historické památky, pohádky a pověsti a zemědělství až k tradičním slavnostem a zvykům. Budeme vám výprávět příběh posledního pravého gemerského zvonkára Jaroslava Bastyúra ze Silice, Marie Pytelové z Kotvrdovic která již od mládí obratně síťuje a během pár minut udělá rukavici, Lajose Mezeie ze Silické Brezové kterému pastevci prozradili výrobu palic a mnohých dalších.

Všechny díly filmového cestovatelského průvodce po Slovenském a Moravském krasu naleznete na www.fleepo.cz/UVOD.swf a na www.youtube.com/user/mkmaska.