Velikonoční jarmark na rozhledně

Akce se bude opět konat jako Jarmark regionálních produktů, na kterém dostanou příležitost představit své výrobky držitelé značky Moravský kras - regionální produkt. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení dekorativních perníků, děti se budou také letos moci pobavit se živými zvířaty - ovcemi a kozami. V odpoledních hodinách navštíví akci také členové jezdeckého oddílu z Petrovic a umožní návštěvníkům akce jízdu na jezdeckých koních.

Pro všechny příchozí na rozhlednu je opět přichystaná netradiční akce. Ten, kdo sebou přinese jako dar pořadatelům nějakou brožuru, knihu a nebo např. další publikaci, jejimž tématem je region Moravský kras a okolí, obdrží od spolupořadatele akce, kterým je Místní knihovna Veselice, kupon, umožňující mu vstup na rozhlednu pro sebe a omezený počet doprovodu v průběhu akce zdarma. Cílem této akce je získat knihy a další publikace do nově vytvářeného fondu regionální literatury v místní knihovně, která bude umístěná od dubna letošního roku v Kulturním domě Veselice. Knihovna bude vděčná za jakoukoli publikaci různého stáří i autora, jejímž tématem je právě region Moravský kras a jeho okolí.

Během celé akce bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, v případě chladného počasí  i občerstvení teplé.  Začátek jarmarku je v 9 h a potrvá až do 18 h.

Zdroj: www.rozhledna-veselice.cz

Fotogalerie z minulého ročníku: