Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí

Slavnostní zahájení turistické sezony 2017

aneb

Na vavřínech nespíme, pro nové si chodíme!

Slavnostní zahájení turistické sezony v destinaci Moravský kras a okolí patří už léta k nejoblíbenějším akcím na Blanensku a Boskovicku, a proto jistě není třeba aktivity s ním spojené čtenářům sáhodlouze představovat. Už pojedenácté je mají, první dubnovou neděli, ve své společné režii města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí. Její téma se každý rok mění, ale pokaždé se odehrává ve znamení pohodové jarní nálady, dobrého jídla a pití, country muziky a taky pořádné porce recese. A tak ani letošní ročník, který proběhne v neděli 2. dubna 2017, tuto tradici nepřeruší. 
 
Zima nám letos předvedla, co umí, ale teď už se nám blíží mílovými kroky jaro a, s ním i nová turistická sezona. Kam jinam se vydat na svůj první jarní výlet než do kraje ponorných řek a bílých skal, zajímavých památek, ale také skvělého černohorského piva – do Moravského krasu. Zahájení budou předcházet turistické pochody se startem v Blansku a v Boskovicích, které zavedou kroky a kola účastníků do Černé Hory, aby se zde mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit kulturního programu, a ve 14.30 hodin slavnostního zahájení nové turistické sezony a symbolického zakrojení do prvního letošního turistického salámu.


 
Je už nepsaným pravidlem, že součástí této akce je vždy pokus o nový český rekord v netradiční disciplíně. Ani letošek nebude výjimkou. Moravský kras a okolí, to je region úspěšných a soutěživých lidí, kteří mají navíc sportovního ducha. Právě tyto vlastnosti chtějí organizátoři letos zdůraznit, a proto hodlají vytvořit za dohledu komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord právě v počtu lidí na jednom místě, kteří takříkajíc „dosáhli na vavříny“. Rekordní pokus byl takto zvolen proto, že na Blanensku a Boskovicku je hodně lidí, kteří se nebojí změřit své síly s druhými v rozličných disciplínách a mnohokrát už stanuli na stupních vítězů. Jim chceme tímto rekordním pokusem vzdát svůj hold. (A ovšem také legendárnímu Kašparu Krásovi, jehož sportovní duch byl vpravdě olbřímí!)

Ostatně, máme za to, že pocit jaké to je „dosáhnout na vavříny“, je tak úžasný a neopakovatelný, že by jej měl mít možnost zakusit každý z nás. Proto účast na letošním rekordním pokusu nebude upřena ani těm, co si na túru s sebou vezmou prostě jen pytlíček koření zvaného bobkový list, neboť vavřín a bobkový list je jedno a to samé. 
 
V bráně pivovaru, kam dorazí turistické pochody, budou 2. dubna 2017 od 12:00 do 14:00 hodin opět umístěna dvě sčítací místa, kterými budou účastníci akce procházet. Započítán bude každý, kdo prokáže, že „dosáhl na vavříny“, tj. bude mít u sebe předmět, kterým to doloží: zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili z jakékoliv soutěže, sportovní pohár, diplom (ne vysokoškolský!), věnec nebo šerpu pro vítěze, skutečný vavřínový věnec či pytlíček koření bobkový list. Pro ty, co často vyráží na výšlap se svým čtyřnohým miláčkem, je započitatelné, když bude mít nějaké ocenění nebo jen bobkový list i jejich pejsek. Každý započtený účastník bude označen na ruce razítkem, aby nemohl být započítán vícekrát. Po 14. hodině proběhne oficiální zahájení letošní turistické sezony v Moravském krasu a okolí a následně vyhlásíme také výsledky rekordního pokusu. Účastníky, kteří budou mít nejoriginálnější doklad toho, že „dosáhli na vavříny“ na závěr akce opět odměníme.
 
Novinkou letošního ročníku je vydání tzv. absolventské turistické vizitky. Tento speciální typ turistické vizitky je vydáván u příležitosti různých turistických, kulturních a sportovních akcí, a je možné ji zakoupit právě pouze v den konání těchto akcí. Absolventskou vizitku Zahájení turistické sezony bude možné koupit u sčítacího stanoviště v bráně pivovaru.Kromě tradičně dobré pohody a zábavy čeká během nedělního odpoledne na účastníky i seznámení s novinkami, které v oblasti cestovního ruchu připravili pro letošní sezonu města Blansko a Boskovice, Pivovar Černá Hora a vůbec celá turistická destinace Moravský kras a okolí. 
 
PROGRAM NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU 

12.00–14.00 h – Sčítání osob pro vytvoření rekordu „Nejvíce lidí, lidí na jednom místě, kteří „dosáhli na vavříny“
 
v průběhu celého odpoledne bude účastníkům hrát country kapela Prak
doprovodný program – prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu na Blanensku a  Boskovicku a novinek z produkce Pivovaru Černá Hora
 
14.30 h Slavnostní zahájení turistické sezony 2017

15.00 h Vyhlášení výsledků rekordního pokusu a ocenění nejoriginálnějších výkonů. Následovat bude tradiční losování účastnických kuponů o ceny věnované organizátory.

16.00 h Rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec - Jestřebí
Na všechny zúčastněné čeká posezení v příjemném prostředí, pohoštění, prezentace turistických zajímavostí regionu a losování o zajímavé ceny.


 
TURISTICKÉ POCHODY Z BLANSKA
9 km (asi 3 hodiny)
start: 8:30 – 9:30 h, Zámek Blansko
Ráječko – po červené značce na rozcestí Pod Karolínem (4. kontrola, 50 min) – dále po žluté značce na železniční stanici Rájec-Jestřebí (45 min) – odbočku z cesty (5. kontrola, 45 min) – po poli na zelenou značku (10 min) – po zelené značce do Černé Hory (15 min)
13 km (asi 4 hodiny)
start: 8:00 – 9:00 h, Zámek Blansko
Horní Lhota – po silnici a polní cestě na Horničky (30 min) – po zelené značce směrem na Tisy až po odbočku z cesty (2. kontrola, 10 min) – údolím proti proudu potoka ke žluté značce (3. kontrola, 35 min) – po žluté značce do Karolína (15 min) – rozcestí Pod Karolínem (4. kontrola, 10 min) – železniční stanici Rájec-Jestřebí (45 min) – odbočku z cesty (5. kontrola, 45 min) – po poli na zelenou značku (10 min) – po zelené značce do Černé Hory (15 min)
20 km (asi 5 hodin)
start: 7:30 – 8:30 h, Zámek Blansko
– bez autobusu
Blansko zámek – po zelené značce do údolí Sloupečníku (1. kontrola, 30 min) – Horničky (45 min) – 2. kontrola (10 min) – Tisy (10 min) – Petrovice (45 min) – dále po žluté značce směrem na Karolín (3. kontrola, 30 min) – Karolín (15 min) – rozcestí Pod Karolínem (4. kontrola, 10 min) – železniční stanici Rájec-Jestřebí (45 min) – odbočku z cesty (5. kontrola, 45 min) – po poli na zelenou značku (10 min) – po zelené značce do Černé Hory (15 min)

zastávky autobusu:
HORNÍ LHOTA – autobusová zastávka – na trasu bude navádět někdo od turistů
RÁJEČKO – u restaurace Hrádek, před mostem (směrem z Blanska) – je zde rozcestník

TURISTICKÉ POCHODY Z BOSKOVIC
13 km
Kozárov – Dlouhá Lhota – údolí Býkovky – Býkovice – Černá Hora – 13 km – odjezd z parkoviště Zlatá růže v 9:00 h
9 km
Štěchov – Lačnov – Býkovice – Černá Hora – 9 km – odjezd z parkoviště Zlatá růže v 9:45 h
cyklotrasa – individuální start

Mgr. Jiří Kučera