Vítání svatého Martina obdrželo značku Moravský kras - regionální produkt®

Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® je od svého vzniku v únoru 2007 udělována jedinečným typům výrobků a produktů. Původně šlo o potraviny a zemědělské produkty; řemeslné výrobky a umělecká díla z Moravského krasu. Od ledna 2014 je  ale značka udělována  také poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb v regionu Moravský kras a okolí, a rovněž realizátorům zajímavých volnočasových zážitků se vztahem ke zdejšímu  regionu a jeho tradicím. Logo v podobě stylizované vodní kapky poukazující na přírodní živel, který od nepaměti spoluvytvářel charakteristický ráz zdejší krajiny, se tak turistům stalo průvodcem a poznávacím znamením příjemně, kvalitně a zajímavě strávených chvil v Moravském krasu. Značka již vešla do povědomí široké veřejnosti a dodává takto označeným produktům nemalou prestiž. 
 
Město Blansko se proto v červnu 2014 rozhodlo ucházet o přiznání značky pro akci Vítání svatého Martina. Učinilo tak s ohledem na význam akce pro celý region a také na to, že splňuje veškeré požadavky kladené na služby a zážitky ucházející se o značku ze strany certifikační komise MAS Moravský kras. Na jednání certifikační komise dne 26. 06. 2014 byla značka této blanenské kulturně společenské akci přiznána, a to jako vůbec prvnímu produktu zážitkové turistiky v Moravském krasu. 
 
Město Blansko prozatím získalo značku na čtyři roky s možností opakovaného prodloužení. Poskytovatel značky, kterým je MAS Moravský kras, ocenil především to, že tato celovíkendová svatomartinská akce obnovuje historické tradice, podporuje regionální výrobky a celkově přispívá k rozvoji cestovního ruchu na Blanensku. Každoroční nárůst počtu návštěvníků, kteří  přijíždí nejen z brněnské aglomerace, ale doslova z celé republiky a stále častěji i ze zahraničí, potvrzuje, že blanenské Vítání sv. Martina má jako produkt zážitkové turistiky potenciál dalšího růstu. Proto se poskytovatel značky zároveň zavázal zahrnovat Vítání svatého Martina po dobu platnosti certifikátu do všech svých propagačních a prezentačních aktivit spojených se značkou (noviny, letáky, veletrhy i webové prezentace) a to ve stejné míře jako všechny ostatní držitele certifikátů. 
 
Město Blansko považuje fakt, že se stalo držitelem modré kapky označující  Vítání sv. Martina jako nevšední zážitek typický  pro Moravský kras za významné ocenění.  Všichni organizátoři se proto vynasnaží, aby ani letošní ročník svatomartinských slavností ve dnech 14. - 16. listopadu  návštěvníky nezklamal a dopřáli jim program, který je obohatí jak na těle, tak i na duchu.
 
Mgr. Jiří Kučera