Turistická sezona 2012 očima informačního centra

Blanenská informační kancelář Blanka již druhým rokem využívá ve svých prostorách automatický systém monitoringu návštěvnosti, který umožňuje přesný způsob evidence návštěvníků informační kanceláře a zpracování dalších statistik, jako je např. národnost turistů nebo typ jejich dotazů.

Návštěvnost
Letošní sezona se od minulých zásadním způsobem nelišila, i když se několik nových trendů dá zaznamenat. Ročně navštíví informační kancelář cca 26 tisíc lidí, z toho 600 -700 zahraničních turistů.
Rozložení návštěvnosti je v našem případě poněkud nestandardní, nejnavštěvovanějšími měsíci jsou často leden a únor. Je to proto, že v těchto měsících se v "íčku" prodává velké množství vstupenek na plesy a divadelní představení, a návštěvnost tak úměrně stoupá. Do naší statistiky bude významně zasahovat i měsíc listopad, kdy se prodávají vstupenky na Vítání sv. Martina.

Statistika návštěvnosti 1.1.2012 -30.9.2012
V roce 2012 prošlo zatím dveřmi naší kanceláře 589 zahraničních turistů. Letos poprvé se na první místo dostali turisté z Polska a vystřídali tak dlouholeté vítěze Holanďany.  O druhé místo se dělí právě Holanďané se slovenskými turisty, třetí místo patří německým turistům. Právě v návštěvnosti zahraničních turistů lze vypozorovat jeden z trendů, a to stále se zvyšující návštěvnost ruských turistů a turistů z pobaltských zemí. Přičítáme to zejména pravidelnému leteckému spojení z Brna do Ruska a zvýšené propagaci Jihomoravského kraje zaměřené právě na ruské turisty. Také město Blansko nechá v příštím roce na základě tohoto zjištěný vytisknout základní materiály o městě v ruštině.

1. Polsko 19.0%
2.-3. Nizozemí + Slovensko 12.6%
4. Německo 12.1%
5. Rusko
6. Francie
7. Rakousko
8. Anglie
9. Itálie
10. Belgie + Dánsko
Do Blanska letos zamířili také např. turisté z Egypta, Izraele, Číny, Nového Zélandu nebo Austrálie.

Dotazy
Nejčastější dotazy jsou samozřejmě na návštěvu jeskyní v Moravském krasu, tipy na výlety v okolí a cykloturistiku. Velký ohlas zaznamenaly nové prohlídkové okruhy ve Sloupsko-šošůvských jeskyních a také se často objevovaly dotazy na jeskyni Výpustek. Příjemným zjištěním byl zvyšující se počet turistů, které spíše než jeskyně zajímalo okolí, památky, kulturní akce a možnosti aktivního využití volného času.
Lidé se často ptají po sběratelských artiklech - turistických známkách, turistických vizitkách, magnetkách, turistickém razítku. Všechny tyto materiály má informační kancelář k dispozici, od léta 2012 má město navíc novou výroční turistickou známku s Karolinou Meineke, a to díky projektu Putování za českými osobnostmi s magazínem TIM. Od příštího roku plánujeme rozšířit sortiment o štítky na hole a turistické karty.
Nejčastější požadovanou službou je předprodej vstupenek, ať už na akce v Blansku nebo přes předprodejní systémy na akce v celé ČR.

Důležitost internetové prezentace
Výrazně ovšem poklesl počet turistů, kteří si hledají ubytování právě přes informační centrum. Úměrně tomu se ale zvyšuje návštěvnost našich internetových stránek www.blanensko.cz a jejich sekce s nabídkou ubytování v Moravském krasu. Tento fakt je dalším významným trendem, který se dá z letošní turistické sezony odvodit. Turisté pro vyhledávání své dovolené využívají především internet a do informačních center chodí pro upřesnění získaných informací. Propagaci města a regionu budeme směřovat především na tyto internetové stránky www.blanensko.cz, které nabízejí ucelenou prezenataci celého regionu Moravský kras a okolí a jeho kulturního a sportovního života. Pro příští sezonu připravujeme jejich anglickou mutaci.

Martina Hejčová
vedoucí Informační kanceláře Blanka