Stávka autobusových dopravců 6. 4. 2017

Podle sdělení ČAD Blansko, a. s. řidiči osobní dopravy společnosti budou stávkovat téměř ze 100 %, a proto nebude možné nahradit dopravní obslužnost v rámci systému IDS JMK na regionálních linkách i dopravní obslužnost v rámci městských hromadných doprav v městech Adamově a Blansku náhradními řidiči.

Město Blansko o dané situaci jednalo s vedením ČAD Blansko, a. s. a nemá žádné možnosti, jak stávce pořádané Odborovým svazem dopravy zabránit.

Veřejnost proto musí dne 6. dubna počítat s celodenními dopravními komplikacemi.

Bližší informace o provozu autobusových spojů v rámci Integrovaného dopravního systému v den stávky naleznete na webových stránkách 
http://www.idsjmk.cz/stavka.aspx