Dřevěný kostelík v Blansku oslaví výročí

DŘEVĚNÝ KOSTELÍK SLAVÍ 75. VÝROČÍ SVÉHO ŽIVOTA V BLANSKU 
 
„Dne 23. května 1937 během církevní slavnosti byl kostelík předán k užívání  
Církvi československé za účasti olomouckého biskupa ThDr. Rostislava Stejskala“  
(z kroniky Náboženské obce). 
 
V letošním roce 2012 oslaví Náboženská obec Církve československé husitské v Blansku 75. výročí 
první bohoslužby v znovu postaveném kostelíku současně  s  děkováním  za  dokončení  restaurování  
ikon  a  ikonostasu kostelíku. 
 
Hlavní den oslav bude neděle 27. května 2012, předcházející den v sobotu 26. 5. 2012 bude kostelík 
zpřístupněn veřejnosti s výkladem a možností nahlédnutí do kroniky Náboženské obce a zpřístupnění 
věže kostela a programem pro děti.  

Slavnostní bohoslužbu bude spolu s místním farářem Martinem Kopeckým sloužit biskup pražský  
Doc.ThDr. David Tonzar, Th.D. Pozváni budou dosud žijící duchovní, kteří v minulosti v Blanenské 
Náboženské obci sloužili a poslední dosud žijící pamětníci první bohoslužby.  
Záštitu nad oslavami přijal starosta Města Blanska Ing. Lubomír Toufar.  

PROGRAM OSLAV  
 
26. 5. 2012 - sobota 
   
9:00 – 11:00  a 12:00 – 17:00 hod
Prohlídka kostelíku s výkladem a možností prohlídky farní  kroniky.  Pokračuje prohlídka kostela s výkladem a program pro děti na farní zahradě

27. 5. 2012 - neděle
   
9:00 – 10:00 hod
Slavnostní děkovná bohoslužba, kterou bude celebrovat spolu s místním farářem biskup pražské diecéze Doc. 
ThDr. David Tonzar, Th. D. 
  
10:00 – 12:00 hod  
Zahradní slavnost s programem pro děti 
  
17:30 hod  
Koncert učitelů a žáků Soukromé umělecké školy Blansko 

Rádi vás uvítáme v kostelíku při  kterékoliv části programu.    Rada starších.