Blansko v letech 2015-2016 slaví významná výročí

V historii města se jedná o významná data, která by měla být vhodným způsobem připomenuta a využita k další propagaci města jako kulturního, společenského a sportovního centra regionu, k posílení pocitu sounáležitosti blanenských obyvatel s Blanskem a rozvoji cestovního ruchu ve městě.
 
Co slavíme?
 
Povýšení Blanska na město bylo stanoveno na 15. února 1905. Teprve s datem 22. března byl doručen z boskovického hejtmanství slavnému představenstvu města Blanska, k rukám velectěného purkmistra a továrníka Karla Ježka, tento přípis: „Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším Rozhodnutím ze dne 15. února 1905 městys Blansko v politickém okresu Boskovickém na město nejmilostivěji povýšiti.“
Významnou událost připomíná v přízemí blanenské radnice na náměstí Svobody č. 32/3 ve zdi zasazená výrazná černá mramorová pamětní deska se zlaceným písmem. 
 
V Blansku se před dvěma sty lety v lednu roku 1815 uzavřela pohnutá životní pouť Karoliny Meineke
Dáma, která se mohla stát anglickou královnou, se narodila roku 1768 v Hannoversku v rodině generála von Linsingen. Když se v roce 1790 seznámila s princem Williamem, vévodou z Clarence, synem anglického krále Jiřího III., netrvalo dlouho a oba se do sebe zamilovali. Karolina dokonce svolila k sňatku. Protože si však oba milenci byli vědomi nerovnosti svého rodového postavení, odehrála se svatba tajně 21. srpna 1791 v lesní kapli u Bad Pyrmontu. Královská rodina ale Karolinu odmítla mezi sebe přijmout...
Příběh byl zfilmován v roce 2008 Studiem Audiovisual (http://www.blansko.cz/turistika/film-karolina-meineke). Na počest Karoliny Meineke byl v blízkosti kostela sv. Martina vybudován památník a rozárium ve tvaru iniciál jejího jména.
 
První písemná zmínka o Blansku je zachycena v Letopise kanovníka Vyšehradského, pokračovatele Kosmova, a vztahuje se k zajímavé události roku 1136, kdy mezi olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským údělným knížetem Vratislavem probíhal ostrý majetkový a politický spor o právo vystavět v Blansku nový kostel.
 
Město má pro oslavy v letech 2015–2016 již schválené logo v několika grafických variantách, které po oba roky ponese Zpravodaj města Blanska, blanenský web a také veškeré akce, které budou do oslav výročí zahrnuty. Výročím bude věnována také speciální sekce webu www.blansko.cz.
 
Výročí provází po celý rok významné akce kulturního i sportovního rázu. Jedná se jednak o stávající zavedené akce, které si již získaly mezi blanenskou veřejností a návštěvníky města oblibu, a jednak o další akce a sportovní podniky, které se ve městě v tomto období uskuteční zcela mimořádně.
 
V rámci akce Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí bude slavnostně pokřtěna nová publikace s názvem Hrady blanenského okolí, která byla vydána právě ke 110. výročí povýšení Blanska na město. Kromě již zmíněné publikace je stále ještě v prodeji nástěnný kalendář na r. 2015 věnovaný Karolině Meineke, k němuž přibudou další propagační předměty s motivem výročí. Všechny materiály bude možné zakoupit v Blanenské informační kanceláři "Blanka".