Blanenská umělecká litina - 3. díl

Busty císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty
 

V roce 1908 slavil císař František Josef I. výročí 60 let po nástupu na rakouský trůn. Blanenské železárny se chopily příležitosti a vydaly katalog, který nabízel k prodeji litinové, zinkové a bronzové odlitky bust a medailonů bývalého císařského páru. Autorem modelů byl vybrán slavný rakouský sochař druhé poloviny 19. století Viktor Tilgner.
 

Viktor Tilgner (1844 - 1896) se narodil se jako syn setníka v Bratislavě, ale již jako malé dítě se odstěhoval do Vídně, se kterou byl po celý život spjat. Byl hlavním zástupcem neobaroka v plastice a představitel historizujícího architektonického stylu Ringstrasse. Ringstrasse je okružní třída kolem Vnitřního města ve Vídni. Byla budována od 60. do 90. let 19. století v zóně městských hradeb, zbořených po roce 1857. Třída s přiléhajícími monumentálními stavbami představuje jednu z hlavních vídeňských pamětihodností. Její historizující sloh je někdy označován jako Ringstrassenstil.

Velmi brzy se o talent Viktora Tilgnera začal zajímat sochař Franz Schönthaler, který byl jeho prvním učitelem. Tilgner začal studovat na Akademii výtvarných umění, nejdříve u Franze Lukase Bauera a poté u tyrolského sochaře Josefa Gassera, jenž ho zasvětil do tvorby plastik svatých a vyvolal v něm zájem o „baroko“. Paralelně ho vedl i medailér Johann Daniel Böhm. Tilgner byl silně ovlivněn francouzským sochařem Jeanem-Baptistem Gustavem Deloyem, především díky jeho účasti na světové výstavě ve Vídni v roce 1873.

Socha Wolfganga Amadea Mozarta ve vídeňském Burggarten je považována za jedno z nejlepších Tilgnerových děl, které bylo zároveň jedno z posledních a bylo odhaleno až několik dní po jeho smrti. Další jeho dílo pro Vídeň zahrnuje například plastiky pro Burgtheater, Hofburg či několik studní. Také je autorem Werndlova památníku ve Štýrsku. Tilgner byl také známý pro své portrétní busty, např. Shakespeara, Moliera, Goetheho či Schillera. Vytvořil i mnoho medailonů a medailí. Velká část Tilgnerovy pozůstalosti se dnes nachází v jeho rodné městě – v Městské galerii v Bratislavě. Jeho dílo zdobí mnoho budov na legendární Ringstrasse ve Vídni. Tilgner zároveň získal spoustu ocenění. V roce 1882 dostal Velkou zlatou medaili ve Vídni a v roce 1891 v Mnichově.
 

Výše zmiňovaný katalog obsahuje celkem dvě busty císaře Františka Josefa I. Zatímco na první bustě je císař zachycen zhruba v jeho 18 letech při nástupu na trůn. Druhou bustu vytvořil Tilgner někdy na přelomu 80. a 90. let 19. století a císařova podoba odpovídá době vzniku díla. Podobně na tom jsou i císařovy medailony, na jednom zpodobnil Františka Josefa I. mladého a na druhém v pokročilém věku. Vzhledem k tomu, že císařovna Alžběta byla předčasně zavražděna, najdeme v katalogu pouze jednu bustu a jeden medailon s její podobiznou v mladém věku. Samotná císařova busta byla vysoká 84 cm, avšak i s podstavcem měřilo celé dílo 140 cm a vážilo 350 kg. Cena busty bez podstavce se pohybovala od 235 korun za litinovou, do 1035 korun za bronzovou. Litinový podstavec stál kolem 300 korun. Busta císařovny Alžběty byla ještě o pár desítek korun dražší. Cena její bronzové busty se vyšplhala až na 1240 korun.
 

Je velice pravděpodobné, že se tyto busty císařského páru odlévaly v blanenských železárnách již na konci 19. století. V jejich odlévání panovala na tehdejším trhu tvrdá konkurence. V českých zemích odlévaly císařovy busty i komárovské železárny a v blízké Vídni také slévárny Meindl-Breit. Tilgnerův model sloužil v obou továrnách jako předloha. Ve sbírkách Muzea Blansko se nachází zinková busta císaře Františka Josefa I. V současné době je toto dílo zapůjčeno ve stálé expozici na zámku Ctěnice u Prahy.

 

Jindřich Čeladín

(kráceno, psáno pro www.denik.cz)