Blanenská umělecká litina - 2.díl

V okouzlující přírodě u dolnorakouské obce Lunz am See/Kasten se nachází málo známý skvost blanenské umělecké litiny, a tím je tzv. Töpperův most na řece Ybbs, na kterém jsou velké figurální litinové plastiky svatých odlité v Blansku. Kdo to byl vlastně Andreas Töpper, jenž se zasloužil o stavbu mostu?

Andreas Töpper (1786-1872) byl v 19. století považován za jednoho z největších průmyslníků v celé habsburské monarchii. Jeho továrny po celém Rakousku zaměstnávaly více jak 800 dělníků. Již na počátku 19. století založil Andreas Töpper ve Štýrsku dvě menší továrny na výrobu plechů a v roce 1817 na řece Grosse Erlauf u obce Neubruck železárny-válcovny, zaměřené taktéž na zpracování plechu. Tyto železárny-válcovny Andreas Töpper postupně rozšiřoval a vytvořil z nich nejmodernější podnik v říši. Později byly tamější válcovny přestavěny v papírny. Mimo jiné si získal důvěru panovníka Františka I. a díky tomu dostal jeho podnik řadu císařských privilegií. V roce 1832 přebudoval továrnu na plynové roury v Lunz am See a právě zde později vybudoval svůj slavný most přes řeku Ybbs. Andreas Töpper byl také známý pozitivním přístupem ke svým zaměstnancům, když pro ně vybudoval několik bytových domů a v roce 1868 založil ve Svatém Antonu an der Jessnitz pečovatelský dům. Byl také povýšen do šlechtického stavu. Po Töpperově smrti se jeho impérium brzy dostalo do potíží a dědici postupně podniky rozprodali.

Jak bylo výše zmiňováno, Andreas Töpper vlastnil v Lunz am See/Kasten továrnu, tudíž k ní nutně potřeboval vybudovat lepší přístup. Proto v roce 1855 nechal přes řeku Ybbs postavit kamenný most s litinovými figurami svatých z blízké slévárny v Mariazell. Avšak již v roce 1861 zasáhly Rakousko povodně a most byl zničen. Záhy byl znovu postaven, ale tentokrát byl most osazen litinovými sochami, jež byly odlity v salmovských železárnách, pravděpodobně po dohodě s Hugonem Karlem Eduardem Salmem-Reifferscheidtem (1803-1888).

Na mostě se celkem nachází pět soch, svatý Ondřej, svatá Helena, svatý Jan Nepomucký, svatý Florián a Panna Marie. Dále zde může vidět velký litinový kříž s korpusem Krista a také čtyři litinové vázy. První dvě figury svatých byly vybrány podle křestních jmen Andrease Töppera a jeho ženy Heleny. Litinové sochy svatého Ondřeje a svaté Heleny jsou velmi vzácné, zatímco s plastikami svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a Panny Marie se můžeme setkat na mnoha místech po České republice. Svatý Jan Nepomucký se například nachází v Lysicích či Kunštátě a svatý Florián v Rájci-Jestřebí nebo Velkém Meziříčí. Sochu Panny Marie můžeme vidět v Kunštátě nebo v Drnovicích u Lysic. Všechny sochy i korpus Krista jsou částečně pozlacené a téměř kompletní, pouze soše svatého Ondřeje chybí kříž ve tvaru X, na němž byl podle podání umučen. Šířka mostu je 4,95 metru a celková délku mostu je 29 metrů. Na závěr můžeme zkonstatovat, že právě Töpperův most patří mezi vůbec nejkrásnější památky na blanenskou uměleckou litinu, především tedy na velké figurální plastiky, jež byly přímo chloubou blanenských železáren.

Jindřich Čeladín
(psáno pro www.denik.cz)