Muzeum Blanenska

Muzeum Blanenska sídlí na blanenském zámku. Muzejní expozice se zaměřují na regionální historii. Za zmínku stojí především nově zrekonstruované expozice blanenské umělecké litiny a archeologické expozice Cesta do pravěku Blanenska. Můžete se zde seznámit s hrady v okolí Blanska a objeviteli Moravského krasu. Muzeum nabízí také interaktivní expozice a zážitkové prohlídkové trasy pro rodiny s dětmi. Právě expozici Cesta do pravěku Blanenska si mohou děti projít s aplikací GeoFun, průvodcem jim bude archeolog Karel Pazourek. Vzhledem k náročnosti úkolů je aplikace doporučována dětem od 12 let. Více najdete zde.

Otevírací doba
duben-říjen: Út-Ne 10:00-17:00 h, listopad-březen: Út-So 10:00-17:00 h

KONTAKT:
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
725 952 592, info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz


Olomučanská keramika v Olomučanech

Expozice Olomučanské keramiky se nachází v budově obecního úřadu.
Vyráběla se přímo v obci Olomučany ve druhé polovině 19. století a počátkem století 20. Ve své době byla vyhledávaným užitkovým i okrasným zbožím. Je pro ni typická bílá glazura a rostlinná výzdoba stylizovaná do ozdobných pásů. Dominantní je ztvárnění stolisté růže doplněné oranžovými květy kopretin nebo karafiátů.

Prohlídku expozice je nutné předem domluvit na tel. čísle 516 412 550 nebo e-mailu muzeum@olomucany.cz.

KONTAKT:

Olomučany 123, 679 03 Olomučany
516 412 550, obec@olomucany.cz
www.olomucany.cz/muzeum


Zdroj: www.kudyznudy.cz
zdroj: www.kudyznudy.cz

Vilémovice

Speleomuzeum

Muzeum se nachází v 1. patře v budově obecního úřadu ve Vilémovicích shromažďuje nejrůznější předměty a dokumenty související s prací jeskyňářů, nejrůznější nálezy, například stará potápěčská kukla nebo kosti medvěda.

Otevírací doba: V budově obecního úřadu se nachází také hospůdka U Netopýra, tam si můžete vyzvednout klíče od muzea ve všední dny od 18:00 hodin, o víkendu od 14:00 h. Případně možnosti prohlídky po domluvě na tel. 607 120 979.

KONTAKT:
tel. 607 120 979

Rudice

Muzeum Větrný mlýn

Dominantou této obce je Větrný mlýn - muzeum historie obce a stálá expozice speleologie, mineralogie, historie hutnictví a hornictví. Tamější geopark odhaluje přírodní vzorky hornin, repliku selské vápenické pece a milířiště s milířem. Pro návštěvníky je k dispozici také 3D projekce, která přiblíží krásy okolí Rudice a rudického podzemí.

Otevírací doba
květen-září: Út-Ne 9:00-12:00 h, 14:00-17:00 h


KONTAKT:
U Větřáku 90, 679 06 Rudice
tel.
603 803 435
www.rudice.cz

Senetářov

Muzeum tradičního bydlení a perleťářství

Muzeum tradičního bydlení, knoflíkářství a perleťářství v původní hliněné chalupě (zemědělské usedlosti) s doškovou střechou. V prostorách muzea je zřízena expozice cihlářství. Zhlédnout můžete desítky starých značkovaných cihel rozmanitých barev i tvarů.

Otevírací doba:
červenec, srpen: Po-Ne 9:30-15:30 h

Mimo otevírací dobu si můžete prohlídku muzea domluvit na tel. čísle 739 407 244.

KONTAKT:
Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice
739 407 244, muzeum32@gmail.com
www.muzeumsenetarov.wz.cz

Veselice

Muzeum včelařství Moravského krasu

Kolik má včela očí? Jak vzniká med? A z čeho že ten med vlastně je? Z nektaru či z pylu? Spí včela v noci? A proč se včely rojí?

Na tyto otázky vám odpoví a spoustu dalších zajímavostí ze života včel vám prozradí průvodce v našem muzeu.

Otevírací doba:
červenec, srpen: Po-Ne 10:00-18:00 h
září: So, Ne: 10:00-17:00 h

KONTAKT:

Veselice 17, Vavřinec 679 13
+420 734 671 389
, muzeumvcelarstvi@email.cz
https://muzeumvcelarstvi.webnode.cz

Adamov - Josefov

Františčina huť v Josefově

Expozice železářství Technického muzea v Brně.
Pozůstatek hutnického komplexu, který v údolí Křtinského potoka nechal v první polovině 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Lichtensteina. Koncem 19. století byl však pro nerentabilnost uzavřen a část budov postupně zanikla. Součástí dnešního památkového areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec, navážecí rampy, dvě pece na pálení vápna a bývalá modelárna zvaná Kameňák, dnes expozice Železářství ve střední části Moravského krasu. Více informací najdete zde.

Otevírací doba: Z důvodu rekonstrukce je Františčina huť v roce 2022 uzavřena.

KONTAKT:
Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov
516 446 671, 602 225 298, hut@tmbrno.cz
www.tmbrno.cz

Černá Hora

Muzeum pivovarnictví se nachází v historickém sklepení pod Hotelem Sladovna. Stálá expozice vývoje výroby piva od historie po současnost.

Nově můžete podniknout nejen exkurzi do nynějšího pivovaru Černá Hora, ale rovněž můžete zavítat právě do prostor muzea, kde uvidíte, jak probíhal vývoj ve výrobě lahodného moku. V těchto neobyčejných prostorách je možné pořádat výstavy a společenské akce. Stálou expozici vývoje výroby piva od historie po současnost můžete navštívit denně po celý rok.

Otevírací doba:
Út-Pá 11:00-17:00 h
So-Ne: 10:00-18:00 h

KONTAKT:

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
539 086 395, info@hotelsladovna.cz