Josefovským údolím

START: Olomučany, točna, 

Pěší trasa -> Z Olomučan k Máchovu památníku až do Josefovského údolí, kde se můžete ochladit u lesního baru nebo v jeskynním komplexu Jáchymka. Po cestě se můžete zajít podívat do Staré (Františčiny hutě) nebo k jeskyni Býčí skála.

Výchozí místo: Olomučany - autobusová točna
Cílové místo: Olomučany

Náročnost: střední
Délka trasy: 11 km
Typ trasy: pěšky

KRÁTKÝ POPIS TRASY:

1. Start: zastávka Olomučany, točna
2. Máchův památník, po žluté dolů do Josefovského údolí.
3. Studánka U Srnce
4. Dojdete až dolů k silnici, přejděte a pokračujte po modré po NS Josefovské údolí.
5. Technická památka Františčina huť a lesní bar
6. Jeskyně Jáchymka
7. Památník Josefa Pelíška, přejděte silnici a pokračujte po žluté.
Nedaleko od památníku se nachází známá jeskyně Býčí skála, kde byla nalezena slavná soška bronzového býčka, ten je uložen v Přírodovědném muzeu ve Vídni. Jeskyně je veřejnosti uzavřena a otevírá se výjimečně v rámci Dnů potevřených dveří.
8. Přejděte silnici a pokračujte po Mlýnské stezce (žlutá trasa) až k rozcestí pod Máchovým památníkem.
9. Odtud po červené zpět k autobusové zastávce.

Do Olomučan můžete zajet autem a u zastávky zaparkovat, nebo můžete využít dopravu autobusem. Z Blanska sem zajíždí linka č. 230.

 

 

PODROBNÝ POPIS TRASY:
Výchozím bodem trasy jsou Olomučany. Z autobusové točny nad obcí se vydejte po červené turistické značce tzv. Hradskou cestou a pokračujte stále po červené značce až k Máchovu památníku. Pokračujte po žluté turistické značce směrem dolů do Josefovského údolí. Po cestě můžete posedět a odpočinout si v krásném prostředí studánky U Srnce, uprostřed Lesnického Slavína. Na dně Josefovského údolí přejděte silnici a pokračujte po modré turistické stezce, která kopíruje trasu naučné stezky Josefovské údolí. Před vámi se pak z lesního porostu na protější straně silnice vynoří mohutná stavba vysoké pece Františka, která patří mezi nejstarší dochované pece ve střední Evropě.  U Švýcárny se nezapomeňte občerstvit v samoobslužném lesním baru U Poustevníka Jáchyma. Nealkoholické nápoje i pivo tu chladí voda Křtinského potoka. Po poustevníku Jáchymovi, který zde v 19. století žil, získala jméno i jeskyně Jáchymka, jejímž vstupním portálem pokračuje modrá turistická trasa. V jeskyni se v zimě tvoří ledové krápníky, v létě toto skalní bludiště poskytuje turistům příjemné ochlazení. Modrá značka křižuje silnici nedaleko Býčí skály. Dále pokračujte po žluté turistické značce přes obec Josefov, následně odbočte vlevo na lesní pěšinu, která vás přivede zpět na rozcestí pod Máchovým památníkem. Po červené se vrátíte do Olomučan.
 
MOŽNÉ OMEZENÍ NA TRASE:
Velká část trasy vede národní přírodní rezervací Býčí skála. Proto se zde držte pouze vyznačených turistických stezkách. Vzácnou přírodu Moravského krasu je třeba chránit, aby její krásy mohly obdivovat i další generace. Konkrétně jJeskyni Býčí skála je možné navštívit pouze v červnu, kdy se zde konají dny otevřených dveří. Je třeba také dbát na to, že v průběhu května a června zde hnízdí vzácný sokol stěhovavý a proto bývá tato oblast uzavřena.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE:

1. Máchův památník
- byl postaven v roce 1936 k 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
- nachází se v lesích nedaleko Olomučan a patří mezi objekty vybudované v Lesnickém Slavíně profesorem Josefem Opletalem
- je vybudován z betonu, vápencových kamenů a mramorových desek. 

2. Lesnický Slavín
- jde o soubor památníků, studánek, palouků, ale i lesních cest rozmístěných po lesích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se nachází severně od Brna
- lesní cesta Hradská: jde o lesní cestu, kterou projektoval a její budování v letech 1924-1926 řídil prof. Josef Opletal
Více informací: https://www.lesnickyslavin.cz/lesni-cesta-hradska/.

3. Národní přírodní rezervace Býčí skála
- je chráněné území v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, rozkládající se mezi městem Adamovem a obcí Křtiny v okresech Blansko a Brno-venkov
- vznikla v roce 2003 sloučením původní národní přírodní památky Býčí skála (vyhlášena roku 1975) a národní přírodní rezervace Josefovské údolí (vyhlášena 1977)

4. Stará huť (Františčina huť)
- se nachází ve střední části Moravského krasu, v Josefovském údolí, mezi Adamovem a Křtinami
- národní kulturní památka; pod správou Technického muzea v Brně
- jde o pozůstatek hutnického komplexu, který v údolí Křtinského potoka nechal v první polovině 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Lichtensteina

Otevírací doba:
duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9.00–12.00 h / 13.00–17.00 h
(poslední vstup v 16.30 h), prohlídka v jiné termíny (min. 10 osob) je možná po předchozí domluvě
červen–září: úterý–neděle, svátky 9.00–12.00 h / 13.00–17.00 h
(poslední vstup v 16.30 h)
Připadne-li svátek na pondělí, zavíracím dnem bude úterý následující po tomto svátku.
vstupné 50 Kč / 25 Kč

5. Lesní bar poutníka
"U poustevníka Jáchyma"
- vznikl ze snu tří kamarádů; není kopií lesních barů u nás či v zahraničí
- nachází se v přírodě v Josefovském údolí v Moravském krasu v katastrálním území města Adamov
- bar vznikl v roce 2016 díky lidem z nedalekého bývalého hostince Švýcárna a díky neziskové organizaci Modrý kámen

6. Jeskyně Býčí skála
- jedná se o jeskyni ležící v Křtinském údolí, necelých 5 km východně od Adamova
- společně s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém České republiky (jeho délka dosahuje přes 13 km)
- první zmínka o jeskyni pochází z roku 1663, kdy ji zmiňuje ve svém díle řeholník zábrdovického kláštera M. A. Vigsel
- na počátku 19. století navštívil jeskyni císař František II. a jeho žena císařovna Marie Terezie; tuto událost připomíná v jeskyni pamětní deska
- od roku 1867 prováděl v jeskyni vykopávky Jindřich Wankel, který zde objevil sídliště z doby paleolitu. Mezi nejvýznamnější objevy patří soška bronzového býčka, kterou objevili bratranci Felklovi o dva roky později