Naučná stezka Macocha (6 km, 16 zastavení)
Vydejte se od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni. Nenechte se odradit stoupáním mezi Suchým a Pustým žlebem stezkou zvanou Chobot. Ta vás totiž zavede na Horní můstek propasti Macocha. Až se pohledem do rokliny, která se stala posledním místem odpočinku mnoha sebevrahů, dostatečně pokocháte, další kroky vás zavedou k vyhlídce na Koňském spádu. Odtud sestoupíte do údolí Pustého žlebu, kde najdete dolní stanici kabinové lanové dráhy, vchod do Punkevních jeskyní a přístaviště lodiček. Nakonec se vydejte po směru jízdy barevného ekologického vláčku na cestu zpět ke Skalnímu mlýnu. 
Mapu naučné stezky Macocha najdete zde  

Naučná stezka Josefov (10 km, 24 zastavení) 
Vaše „pohádkové“ putování začíná na křižovatce U sedmi dubů (u Adamova). Na této stezce se vám nabízí možnost poznat romantiku Josefovského údolí, které je mj. známo i díky existenci podzemních válečných továren. Ocitnete se u jeskyně Býčí skála a otevře se vám pohled např. na vývěry Jedovnického potoka. 
Mapu naučné stezky Josefov najdete zde  
 
Naučná stezka Rudické propadání a Jedovnicko (9 km, 13 zastavení)
Z náměstí v Jedovnicích se vydáte kolem známých rybníků Olšovce a Budkovanu. Po toku Jedovnického potoka se dostanete až k fascinujícímu Rudickému propadání. Z Rudice zamíříte zpět do Jedovnic. 
Mapu naučné stezky najdete zde

Naučná stezka "Rudické doly" (5 km, 12 zastavení)
Naučná stezka zaměřená na pozůstatky dávné důlní činnosti  v Rudici a blízkém okolí začíná u rudického větrného mlýna. Po nenáročné okružní trase Vás povedou černozelené značky s hornickým znakem zkřížených kladiv. Ideální stezka pro rodinu s malými dětmi. Stezku lze projít také s pomocí tištěného průvodce, který získáte v IC Větrný mlýn Rudice.

Naučná stezka Cesta železa Moravským krasem (30 km, 27 zastavení)
Stezka vznikla v roce 2003, má 5 okruhů, a je zařazena do systému tras Evropských cest železa. Výchozími body jsou Blansko, Olomučany, Rudice, Jedovnice, Křtiny, Habrůvka, Adamov a Babice nad Svitavou. Naučná stezka se zabývá historií zpracování železa a těžby rud v Moravském krasu.

Archeologická stezka Bořitova (10 zastavení)
Archeologická stezka byla dokončena v roce 2012. V okolí obce Bořitov je rozmístěno 10 panelů stezky, které popisují místa zajímavých archeologických nalezišť, neandrtálských, keltských i slovanských vesnic a osídlení.
1. FARSKÝ KOPEC – Slovanská vesnice a pohřebiště, 10. - 13. stol.
2. JIH VESNICE, DRUHÝ DÍL - Vesnice a pohřebiště doby bronzové a železné, 14. – 5. stol. př. n. l. 
3. ZÁDVOŘÍ, NIVA – Řemeslná osada Keltů, 3. a 2. stol. př. n. l., Slovanská osada železářů, 6. až 10. stol. n. l.
4. HORKY, BADÁLEK - Sídliště neandrtálců ze starší doby kamenné, 40 000 př. n. l.
5. CHLUMY, LHOTKY, MEZICHLUMÍ – Sídliště neandrtálců, 40 000 př. n. l., opevněná sídliště konce doby kamenné, 
3 000 př. n. l., sídliště kultury se zvoncovitými poháry, 2 000 př. n. l., opevněné hradisko a řemeslná osada doby bronzové a železné, 8. až 5. stol. př. n. l., germánské sídliště, 4. až 5. stol., zaniklá vesnice, 13. až 15. stol.
6. PÍSKY (STREVINTA), VELKÝ CHLUM – Sídliště neandrtálců, 40 000 př. n. l., osady mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., opevněné sídliště z pozdní doby kamenné, 3. tis. př. n. l., pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry, konec 3. tis. př. n. l., obchodní a řemeslná osada Keltů – STREVINTA, 2. a 1. stol. př. n. l.
7. MEZICHLUMÍ, ZADNÍ SEKERKY A PERNÁ – Vesnice z mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., sídliště se zvoncovitými poháry, 2 000 př. n. l., sídliště a pohřebiště kultury bronzové a železné, 14. až 5. stol. př. n. l., řemeslná osada Keltů, 4. až 2. stol. př. n. l., germánská vesnice, 2. až 5. stol. 
8. HLINÍK, HORKA - Sídliště mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., pohřebiště z konce doby kamenné, konec 3. tis. př. n. l.
9. KRCHŮVKY – Sídliště z doby bronzové a železné, 14. až 5. stol. př. n. l., osada Keltů, 4. až 1. stol. př. n. l., germánská ves, 2. až 4. stol., velkomoravská osada, 9. stol. 
10. U DÁLNICE – Vesnice z mladší doby kamenné, 6. až 5. tis. př. n. l., sídliště kultury se zvoncovitými poháry, konec 3. tis. př. n. l., osady z doby bronzové a starší doby železné,15. až 5. stol. př. n. l., keltská osada, 3. až 2. stol. př. n. l., germánská vesnice, 1. až 5. stol., slovanská vesnice, 6. až 12. stol.

Kotvrdovice dávné a současné
Naučnou stezku tvoří dva okruhy, její délka je 5 km a doprovází ji 13 informačních tabulí. Výchozím bodem je informační tabule v obecním parku. Na mnohých stanovištích jsou zřízena odpočinková místa.
Vítací tabule
1. Naučná stezka Kotvrdovice dávné a současné
2. Zdejší kaple. Dřívější panský dvůr a tvrz. Historie orlovny.
3. Zemědělství. Bývalé JZD a doba socialismu.
4. Zaniklá studánka. Zaniklá řemesla. Zanikající nářečí.
5. Okolí lesa. Popis dřívějšího života.
6. Vodojem. Nerealizovaná železice. Dřívější mlýn.
7. Výstavba obce. Vývoj počtu obyvatel. Rozvoj služeb.
8. Období první a druhé světové války.
9. Historie školtví
10. Ulice "Žleb". Obecní les.
11. Letiště. Kojál. Geologie a geomorfologie.
12. Dolní konec obce. Rybníky. Hydrologie.

Pěší stezka Olomučany
Pěší stezka Olomučany je nenáročná turistická poznávací trasa o celkové délce 3,3 km, která má 6 odpočinkových míst s informačními tabulemi, na kterých si přečtete zajímavé informace o Olomučanech, historii Olomučan a Čertova hrádku a o studánkách v okolí. U tabulí si můžete posedět na vybudovaných posezeních.
Pěší stezkou značenou žlutými stopami vás provedou 3 průvodci. Průvodce rytíř vás dovede z Čertova hrádku, na který se dostanete z Blanska nebo z Nového hradu po zelené turistické stezce do obce Olomučany. Průvodce dřevorubec vás přivítá ve středu obce Olomučany, kam jste přijeli autem či autobusem a dovede vás na vyhlídku „Na Bačině“, ze které je krásný pohled na zdejší Olomučany a Blansko. Třetí průvodce lesník na vás čeká u studánky U Tetřeva, na kterou se dostanete po žluté stezce z vyhlídky „Na Bačině“, dál můžete pokračovat po zelené turistické stezce na Nový hrad či Čertův hrádek a dál do Blanska.