Naučná stezka Macocha

délka trasy: 6 km
13 zastavení
náročnost: střední až náročná

Stezka začíná u Skalního mlýna a vede Suchým žlebem ke Kateřinské jeskyni. Odtud pokračuje po Křenkově stezce směrem k propasti Macocha. Zde je odbočka k vyhlídce Koňský spád. Od Macochy vede stezka dále do Pustého žlebu, kam se návštěvník CHKO dostane Salmovou stezkou. Stezka pokračuje kolem Čertovy branky a Punkevních jeskyní a končí u svého počátečního bodu na Skalním mlýně.

Zajímavá místa na trase:
-
Dům přírody Moravského krasu
- Kateřinská jeskyně
- propast Macocha
- Punkevní jeskyně

 
 

Naučná stezka Josefovské údolí - Stezka Rudolfa Burkhardta

délka trasy: 4,7 km
7 zastavení
náročnost: lehká


Naučná stezka oficiálně začíná u autobusové zastávky v Adamově na Smetanově náměstí. Pokračuje k Františčině huti u Adamova údolím Krtského potoka a územím národní přírodní rezervace Býčí skála v chráněné krajinné oblasti Moravský kras k jeskyni Býčí skála. Nedaleko Františčiné huti se můžete osvěžit v lesním baru a později se zchladit v jeskynním komplexu Jáchymka.

Zajímavá místa na trase:
- technická památka Františčina huť
- jeskyně Jáchymka
- lesní bar U poustevníka Jáchyma
- jeskyně Býčí skála


Archeologická stezka Bořitova

Naučná stezka seznamuje s archeologickým průzkumem a nálezy z různých období v okolí obce Bořitov.

délka trasy: individuálně, zastávky jsou rozmístěny paprskovitě kolem obce, většinou je nutné se od nich stejnou cestou vrátit zpět
10 zastavení
náročnost: dlouhá trasa


 
 

 

Naučná stezka Rudické doly

Naučná stezka v chráněné krajinné oblasti Moravský kras seznamuje s hornickou minulostí obce Rudice a okolí a pozůstatky po těžbě v krajině.

délka trasy: 5 km
14 zastavení
náročnost: lehká

 


Naučná stezka Rudické propadání

Vznikla jako částečná rekonstrukce dnes již zaniklé trasy Jedovnické rybníky - Rudické propadání. Start v Jedovnicích.

Naučná stezka vede krajem mezi Jedovnicemi a Rudicemi, na rozhraní chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Navštěvuje zejména unikátní geologickou lokalitu – národní přírodní památku Rudické propadání.

délka trasy: 6,5 km
13 zastavení
náročnost: střední

 

 

Naučná stezka Kotvrdovice dávné a současné

Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi obce Kotvrdovice.
 
délka trasy: 5 km
12 zastavení
náročnost: lehká 

Naučná stezka Malý a Velký Chlum

Naučná stezka seznamuje s přírodními, archeologickými a paleontologickými zajímavostmi vrchu Malý Chlum u obce Obora.
 
délka trasy: 1 km
5 zastavení
náročnost: lehká

 


Naučná stezka Rakovecké údolí

Naučná stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi Rakoveckého údolí – zaniklou středověkou vsí Bystřec, přírodním parkem Rakovecké údolí, přírodní rezervací Rakovec a přírodní rezervací Rakovecké stráně a údolí bledulí.
 
délka trasy: 8,5 km
14 zastavení
náročnost: lehká až střední

 
 

Naučná stezka Sloupsko-šošůvské jeskyně

Naučná stezka spojující východ a vchod Sloupsko-šošůvských jeskyní seznamuje s podzemním komplexem jeskyní, pravěkým osídlením jeskyně Kůlna a dalšími zajímavostmi.
 
délka trasy: 0,5 km
4 zastavení
náročnost: lehká

Naučnou stezku je vhodné spojit s návštěvkou Sloupsko-šošůvských jeskyní - absolvovat podzemní prohlídkovou trasu a od východu z jeskyní (není totožný s vchodem) se vrátit po naučné stezce k vstupnímu areálu.
 

Naučná stezka Sloupečník

Naučná stezka seznamuje s lesnictvím a lesním hospodařením na lesní trase údolím potoka Sloupečníku a Tmavým žlebem na okraji Blanska.
 
délka trasy: 5 km
6 zastavení
náročnost: lehká

 

 

Naučná stezka Okolí Spešova

Na stezce se prostřednictvím 4 informačních panelů seznámíte se zajímavostmi z okolí Spešova. Více se dozvíte o historii těžby železnách rud, pádu meteoritického roje, loupežnících z Brlohů a studánce V Prdlavé.
 
délka trasy: 5 km
4 zastavení
náročnost: lehká

 

 

Naučná stezka Spešov – Po stopách starých ovocných stromů (trasa A)

Naučná stezka seznamuje s několika nejběžnějšími místními druhy ovocných stromů. Trasa A vede ze Spešova do Rájce-Jestřebí.
 
délka trasy: 3 km
7 zastavení
náročnost: lehká

Popis trasy:
výchozí místo aut. zastávka u úřadu v centru obce - obecní úřad - kaple sv. Jana Nepomuckého - hřbitov - Rájec-Jestřebí - ulice 9. května - nádraží

 

Naučná stezka Spešov – Po stopách starých ovocných stromů (trasa B)

Naučná stezka seznamuje s několika nejběžnějšími místními druhy ovocných stromů. Trasa B vede západním okolím Spešova.
 
délka trasy: 4 km
10 zastavení
náročnost: lehká


Popis trasy:
Výchozí místo aut. zastávka u úřadu v centru obce - obecní úřad - kaple sv. Jana Nepomuckého - koupaliště - Závrtky - koupaliště
 

Pěší trasa Vilémovice – brána do Moravského krasu

Pěší trasa vedoucí Vilémovicemi upozorňuje na některé zajímavosti Vilémovic, ale je v podstatě také reklamou na místní včelí a jiné produkty.
 
délka trasy: 1,5 km
11 zastavení
náročnost: lehká 

Naučná stezka Olomučany

Naučná stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi na okružní trase z Olomučan přes zříceninu hradu Čertův hrádek a kolem několika studánek.
 
délka trasy: 5,5 km
6 zastavení
náročnost: lehká až střední 

Naučná stezka Putování se skřítky okolím Kuniček

Naučná stezka seznamuje s přírodou okolí Kuniček. Informace doplňují pohádkové příběhy.
 
délka trasy: asi 3 km
6 zastavení
náročnost: lehká

Start trasy: Kuničky - autobusová zastávka jihovýchodně od obce, na každé infotabuly je plánek se všemi zastaveními


 

Naučná stezka Škola v přírodě – Přírodní areál Velká dohoda

Naučná stezka s přírodovědnou tematikou se nachází v bývalém vápencovém lomu, dnes přírodním rekreačně-sportovním areálu Velká dohoda u Lipovce, na okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Součástí areálu jsou další atrakce pro děti, jako je lanové centrum, lezecká stěna apod.
 
délka trasy: krátká - v rámci areálu
náročnost: lehká

Krátká trasa v rámci areálu bývalé vápenky Velká Dohoda, podrobnější info najdete zde.

 

Sluneční stezka Křtiny

Naučná stezka ve Křtinách a okolí představuje jednotlivé planety sluneční soustavy, přičemž jejich velikost a vzdálenosti mezi nimi odpovídají skutečnosti v měřítku 1 ku 1.000.000.000.
 
délka trasy: 4,5 km
12 zastavení
náročnost: lehká 

Vyhlídková stezka Křtiny

Vyhlídková stezka na okraji Křtin seznamuje s historií obce.
 
délka trasy: 0,5 km
3 zastavení
náročnost: lehká

Popis trasy:
Od základní školy silničkou po okraji lesa, na lesní křižovatce tvaru T vpravo, cíl: Boží muka v lesnatém svahu nad školou.

 

Turistická trasa 8 březinských zastavení

Turistická trasa seznamuje s přírodními a historickými zajímavostmi kraje v okolí obce Březina na hranici chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
 
délka trasy: 9,5 km
8 zastavení
náročnost: střední 

Cesta železa Moravským krasem

Cesta železa Moravským krasem je naučná stezka, která se nachází v okrese Blansko a z menší části v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Větší část stezky prochází Moravským krasem.

Naučná stezka, která vznikla v roce 2003, má 5 okruhů, celkovou délku asi 30 km a 27 zastávek. Stezka je zařazena do systému tras Evropských cest železa. Výchozími body jsou Blansko, Olomučany, Rudice, Jedovnice, Křtiny, Habrůvka, Adamov a Babice nad Svitavou.

Naučná stezka se zabývá historií zpracování a těžby rud v Moravském krasu. Město Blansko se pyšní historií zpracování železné rudy a výrobou umělecké litiny, v Olomučanech a v Rudici se od středověku až do 19. století železná ruda těžila. Železářské hutě byly u Adamova a u Jedovnic, na trase se nacházejí i další zajímavé lokality, které souvisejí s touto činností. 

délka trasy: ca 30 km (individuální trasa)
27 zastavení
náročnost: náročná


Seznam výchozích bodů, dotčených míst a umístění informačních panelů (IP) a orientačních panelů (OP):

Blansko
Klamova huť (IP) - dnešní tzv. Klamovka, v současnosti zde sídlí soukromá firma na výrobu krbových kamen
Karlova huť
Železářská huť Paulinka (OP) - bývalá huť u dnešní železniční tratě a lomu, dnes zde sídlí soukromé firmy
Kněžnina huť - zaniklá huť v Arnoštově údolí, nedaleko dnešního ČKD Blansko
Mariánská huť - dnes již zaniklý železářský komplex v Arnoštově údolí, nedaleko dnešního ČKD Blansko.
Muzeum Blansko (nástupní panel)

Olomučany
Olomučany (nástupní panel)
Pinkoviště a huť na Padouchu
údolí Padouch (OP)
huť v národní přírodní rezervaci Habrůvecká bučina
hutnické dílny U Kukačky (IP) - v místě dnešní studánky U Kukačky (sevezozápadně od Máchova pomníku) - okruh Nový hrad, žlutá stezka
hutnická dílna U Obrázku
hutnická dílna U Srnce (OP) - naproti dnešní studánce U Srnce, okruh Nový hrad, žlutá stezka
huť u Máchova Pomníku
Vystrčená (OP)
Polom (IP) - zaniklá středověká obec na dnešní modré stezce z Olomučan do Klepačova
důlní pole Tomáš a Trojice
Aloisova štola
lom Hrubých

Rudice, Jedovnice
Rudice (IP)
Seč
důl Niva
Žegrov (IP)
Černé hlíny (OP)
Panské boudy (OP)
Kaplička sv. Antonína
Větrný mlýn
Geopark Rudice
Jedovnice (nástupní panel)
Hugova huť (OP).

4) Křtiny, Habrůvka
Habrůvka (nástupní panel)
Křtiny (nástupní panel)
jeskyně Výpustek

5) Adamov, Josefov, Babice nad Svitavou 
Adamov (nástupní panel)
Nad Bílou skálou (OP)
Prachový mlýn
Josefov
Huť Františka (IP)
Švýcárna
jeskyně Jáchymka
Althamr (OP)
Býčí skála (IP)
Babice nad Svitavou (nástupní panel)
Malá Macocha (OP)
huť u Babic nad Svitavou

zdroj: https://www.adamovaokoli.cz/stezky/cesta_zeleza.html

www.naucne-stezky.cz