Tip na výlet - Zámek Blansko

Cestu k zámku najdete snadno - pokud zaparkujete v centru města na velkém parkovišti u hotelu Dukla, přímo před vámi se nachází průchod budovami bývalého podzámčí, kde dnes sídlí Základní umělecká škola. Hned poté se vám otevře pohled na bílou fasádu zámku, která kontrastuje se zelení zámeckého parku a cihlově červenými taškami na střeše. Klidovou atmosféru před zámkem příjemně dotváří litinová kašna s reliéfy maskaronů. Za zámeckou bránou vás uvítá Dívka s vázou, litinová plastika zdobící kašnu uprostřed nádvoří. Ve vnitřních prostorách vás čekají historické interiéry a expozice s regionální tématikou. Zámek je totiž sídlem Muzea Blansko.

Tip na výlet - Zámek Blansko     Tip na výlet - Zámek Blansko. Rekonstruované nádvoří.    

Nové expozice blanenského zámku
V minulém roce byla na zámku dokončena druhá etapa rekonstrukce, v rámci které bylo zrekonstruováno vnitřní nádvoří, položena nová dlažba, opraveny omítky, venkovní výmalba i litinová kašna. Zároveň byly veřejnosti zpřístupněny zbrusu nové muzejní expozice. První z nich, Chemická laboratoř barona Reichenbacha byla zpřístupněna v rámci akce Vítání sv. Martina v roce 2012. Karel Reichenbach v roce 1833 ve své blanenské laboratoři izoloval z dehtu z bukového dřeva zvláštní směs vyšších nasycených uhlovodíků, kterou nazval parafín. Díky Reichenbachovu blanenskému objevu tedy naše místnosti ozařují při svátečních příležitostech parafínové svíčky. Naše laboratoř vás seznámí s životem a dílem tohoto chemika, metalurga a průmyslníka a pokusí se napovědět, jak asi mohla jeho původní laboratoř vypadat. Obě místnosti této expozice byly vybudovány v prostorách zámku, které byly dlouho veřejnosti skryty a byly objeveny až při rekonstrukci zámku v roce 2007.

Tip na výlet - Zámek Blansko. Chemická laboratoř barona Reichenbacha.

Protože je Blansko nazýváno vstupní bránou do Moravského krasu, expozice věnovaná výzkumům této unikátní lokality nesmí v blanenském zámku chybět. Expozice s názvem Objevitelé Moravského krasu vás seznámí s nejvýznamnějšími osobnostmi místní historie, které svůj život zasvětily jeskyním a speleologii a díky neutuchajícímu nadšení přiblížili podzemní svět Moravského krasu široké veřejnosti. Jejich příběhy zobrazují panely s bohatou fotodokumentací z objevování jeskyní. Tato expozice se bude dozajista líbit především dětem - setkají se zde s potápěčem v historickém skafandru a z jeskyně na ně vykoukne i kostra jeskynního medvěda. Celkovou atmosféru jeskyně, do které je část prostor koncipována, dotváří i zvukové efekty kapající vody a hukotu ponorné říčky, protékající podzemím.

Tip na výlet - Zámek Blansko. Historický skafandr v expozici Objevitelé Moravského krasu.      Tip na výlet - Zámek Blansko. Kostra jeskynního medvěda v expozici Objevitelé Moravského krasu.

Další z nových expozic představuje historii hradů na Blanensku. Možná budete překvapeni množstvím staveb, které se v nejbližším okolí Blanska nacházely. Víte např. kde stával dřevěný hrádek Lečenec? Nebo že zde stával naprostý stavební unikát, a to jeskynní hrad v Rytířské jeskyni? Expozice Hrady blanenského okolí je tvořena nejen naučnými panely, ale také modely těch nejvýznamnějších hradů.

Tip na výlet - Zámek Blansko. Expozice Hrady blanenského okolí.     Tip na výlet - Zámek Blansko. Expozice Hrady blanenského okolí.


Novou podobu získala také expozice Figurální litina  z blanenských železáren na nádvoří zámku. Byl rozšířen počet soch a vytvořeny nové informační panely, které seznamují návštěvníky s rozmanitostí uměleckých děl z litiny a jejich umístěním. S blanenskou figurální uměleckou litinou se můžeme setkat nejen na mnoha místech naší republiky, ale i v zahraničí. Je ke spatření na zámcích, na náměstích, mostech, na monumentálních kašnách i na dalších místech. Naše litina je fenoménem, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Další výrobky z litiny si můžete prohlédnout ve druhé expozici, která je umístěna na zámku - tentokrát se jedná o dekorativní a užitkovou litinu. Ta zdobí i historické interiéry zámku.

Tip na výlet - Zámek Blansko. Rozšířená expozice Figurální litina z blanenských železáren.


Historické interiéry
Původnímu vzhledu zámeckého interiéru se nejvíc blíží pět místností v prvním patře zámku (Růžový salonek, Hudební salon, Červený salonek, Zelený kabinet a Modrý salon). Jejich dominantu tvoří zachovalé a řezbářsky dokonale provedené dřevěné kazetové stropy a dřevěné obložení stěn i oken. Dřevěná výzdoba je tvořena kombinací měkkého a tvrdého dřeva - dominuje ale dubové dřevo. Na stropním dekoru převažuje dřevo měkké, zejména modřín. Zámek měl v původní podobě asi 30 místností. Salmové zde mívali letní byt, poskytovali zde ubytování svým rodinným přátelům nebo správním zaměstnancům. Pobývala zde řada významných osobností, např. lékař a archeolog Jindřich Wankel, spisovatel Ferdinand von Saar nebo Karolina Meineke. Posledně jmenovaná je výjimečnou postavou spjatou s blanenskou historií. První žena anglického krále Viléma IV., hrdinka dávného příběhu nenaplněné lásky se na sklonku svého života uchýlila ke své dceři do Blanska, kde také na blanenském zámku zemřela. Její pohnutý příběh najdete i na našich stránkách. Její duch však možná i nadále přebývá v zámeckých komnatách, a proto byly i letní podvečerní koncerty na zámeckém nádvoří nazvány příhodně Muzika pro Karolínku.

Historické interiéry blanenského zámku - Růžový salonek.    Historické interiéry blanenského zámku - Modrý salon.


Historie
Na místě dnešního zámku byla ve 14. století vybudována raně gotická tvrz. Jejími pozdějšími přestavbami  v letech 1604, 1695 a 1818 vznikl dnešní pozdně renesanční zámek. Z původní tvrze se zachovalo torzo válcové věže v hlavním průčelí zámku a díky přestavbám v letech 1870-1873 byl zámek obohacen o novorenesanční štít a interiéry s dřevěným schodištěm a nákladně táflovanými stropy a stěnami. Vstup do budovy tvoří portál v  západním průčelí. nad portálem je osazena kamenná deska, datovaná rokem 1593. Obsahuje reliéfní znaky a jména někdejších držitelů blanenského panství Jana Žalkovského ze Žalkovic a jeho manželky Anny Bítovské ze Slavíkovic. Na nádvoří zámku upoutá pozornost malý znak Salmů se dvěma lososy a původní dveře z 2. pol. 19. stol., které nesou znak Salmů s rodovým heslem "Contra torrentem". Zámeckou budovu obklopuje přírodně krajinářský park, před východním průčelím zámku naleznete jezírko s ostrůvkem, které střeží místní vodník Isidor.

Tip na výlet - Zámek Blansko. Zámecký park s jezírkem.     Tip na výlet - Zámek Blansko. Strážce zámeckého jezírka - vodník Isidor.

Kdy se do Blanska vypravit?
Můžete kdykoliv. Blanenský zámek patří k těm památkám, které "nerespektují" turistickou sezonu a mají  otevřeno po celý rok. Návštěvu zámku můžete spojit např. i s některou z akcí, které se zde konají. Můžete to zkusit např. při listopadovém Vítání sv. Martina, kdy zámecký park ožívá tradičním jarmarkem a slavnostním programem na počest sv. Martina, patrona města. Ten pravidelně každý rok přijíždí na bílém koni se svou družinou a s historickým průvodem do zámeckého parku pozdravit obyvatele města. Druhou významnou akcí je Historický jarmark ke Dni dětí, kdy se ve všech prostorách zámku a zámeckého parku koná celodenní bohatý program s hudebními a divadelními vystoupeními, děti si zde mohou vyzkoušet různé hry a soutěže nebo např. vylovit rybu ze zámeckého rybníčku. Hlavním tahákem bývá rytířský turnaj na koních, historický průvod městem a noční ohňostroj odpalovaný ze zámecké rotundy.
Kulturní život na zámku je bohatý. V průběhu celého roku se zde koná množství koncertů, tématických výstav i pravidelně pořádaných speciálních prohlídek. Velkou oblibu si získaly kostýmované prohlídky v rámci květnové Muzejní noci nebo v září v rámci Blanenských zámeckých dnů, pořádaných u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Svoji návštěvu na blanenském zámku můžete završit např. v restauraci Zámecká sýpka, kde je dnes nově rekonstruovaná stylová restaurace. Sýpka patřila dlouhá léta do zámeckého komplexu a  z jejích oken máte krásný výhled do zámeckého parku.

Restaurace Zámecká sýpka.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Otevírací doba:
duben – říjen / úterý – neděle                10.00 – 17.00
listopad – březen / úterý – sobota           10.00 – 17.00

Poslední vstup do stálých expozic v 15.30 hod. Poslední vstup na výstavu v 16 hod.
Pro skupiny 30 a více osob je možné domluvit prohlídku i o víkendu mimo hlavní sezónu.

Více informací: Muzeum BlanenskaMartina Hejčová