Tip na výlet - Světelský oltář

Světelský oltář bývá často označován za vrcholné dílo pozdně středověkého řezbářství, ojedinělé svědectví o duchovních a uměleckých zápasech na křižovatkách dvou epoch či prostě jen za evropský unikát. Přesto žádný z těchto superlativů svým způsobem neobstojí ve chvíli, kdy toto impozantní řezbářské dílo zobrazující Nanebevzetí Panny Marie, člověk spatří na vlastní oči. Jeho ve dřevě zachycená staletá krása je totiž slovy nepopsatelná a hloubka jeho tajemství nezměrná...

Tento podivuhodný a přitom dlouhá léta jakoby polozapomenutý oltář je dnes umístěn na boční stěně jednolodní cihlové stavby nenápadného novogotického kostela sv. Barbory v Adamově. Přes mohutné rozměry retáblu (oltář měří na výšku přes 7m a na šířku 3m) se jedná vlastně pouze o torzo mnohem mohutnějšího oltáře, původem z cisterciáckého opatství ve Zwettlu (Světlé) v Dolním Rakousku postaveného v letech 1516-1525, jehož boční křídla se nedochovala a jejich existenci nám dokládá pouze kresba ze 17. století.

Zachovaný střed pozdně gotického oltáře, vyrobený z lipového dřeva, i tak představuje vrcholné dílo tzv. Dunajské školy. Na oltáři lze nalézt už i prvky nastupující renesance, svou členitostí a dynamikou ve výrazu postav (celkem je jich 59) a ve výtvarném pojetí vůbec dokonce připomíná baroko. I výběrem postav jde o unikát. Kromě svaté Trojice, Marie, apoštolů a postav svatých zde netradičně nacházíme i osoby žijících současníků, kupříkladu Erasma Rotterdamského. Původně až 22m vysoký oltář stavěla skupina 6 řezbářů (patrně mistr a pět tovaryšů) na podnět jiného Erasma, opata Erasma Leissera pro již zmiňovaný klášterní kostel v rakouském Zwettlu. Jejich jména se v archivních dokumentech nedochovala, známé je pouze jméno Ondřeje (Andrease) Morgensterna z Českých Budějovic, uměleckého truhláře, který se zřejmě výrazně podílel na závěrečném sestavení mohutného retáblu. Klášternímu kostelu oltář sloužil až do roku 1732, kdy byl z chrámu jako příliš „staromódní“ odstraněn a nahrazen novým.

Světelský oltář se po mnoha složitých peripetiích dostal až do Vídně, do správy centrální památkové komise. Nakonec jej získal kníže Alois z Lichtensteinu a poté jej v roce 1857 věnoval nově dostavěnému patronátnímu kostelu sv. Barbory v Adamově. Za 2. světové války oltář ochránili adamovští v obavě před bombardováním tím, že jej rozebrali a přemístili do krypty Lichtensteinů v nedalekém Vranově. Světelský oltář byl za posledních 160 let několikrát opravován a restaurován, naposledy v roce 2006 kdy byl pro tento účel umístěn do zámku v Mikulově. V roce 2010 byl oltář prohlášen národní kulturní památkou a v současné době pokračují snahy o jeho zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

JKčr

Podrobnější informace o oltáři a možnostech jeho návštěvy lze nalézt na:

www.adamov.name