Tip na výlet – Josefovské údolí

Josefovské údolí (někdy zvané též Křtinský žleb) je asi 10 km dlouhý krasový kaňon táhnoucí se mezi Adamovem a Křtinami. Jeho název odkazuje na osadu Josefov, která se nachází ve střední části údolí.

Po tisíciletí byl tento prostor tvarován vodami Křtinského potoka. Do údolí vyvěrá na povrch z podzemí i Jedovnický potok. Křtinský potok se na několika místech dělí a část jeho vod vtéká do ponorů nebo naopak vyvěrá na povrch. V údolí je zachována pestrá řada různých typů lesních porostů a mezi bylinami tu nalezneme i podhorské a horské druhy. Mykologický průzkum ukázal, že se zde nachází téměř 400 druhů hub, mechorosty jsou zastoupeny rovnými 187 druhy. I proto je velká část tohoto území dnes vyhlášena za národní přírodní rezervaci.

V údolním kaňonu se nachází několik jeskyní i závrtů a jeskyněk, z nichž Výpustek patří k pěti zpřístupněným jeskyním Moravského krasu, v měsíci květnu pak každoročně ožívá mimořádnými prohlídkami i legendární a tajuplná Býčí skála. Některé další jeskyně (Jáchymka, Kostelík) jsou průchozí a lze je celoročně navštívit.  Ze Křtin lze   snadno přijít nejen k Výpustku, ale třeba i k jeskyni Vokounka v níž se za třicetileté války završil děsivý příběh zrádného  olomučanského sedláka Vavřince Vokouna. V Josefovském údolí nalezneme ale i památkový areál státní technické rezervace Stará huť s muzeem železářství, nacházející se v místech bývalé lichtensteinské Františčiny huti z 18. století. Jeho dominantu tvoří jednak zrekonstruovaná dřevouhelná vysoká pec, z jejíhož ochozu se návštěvníkům nabízí zajímavý výhled na úzké údolí i příkré okolní stráně a také Švýcárna, původní hutní hostinec, postavený v alpském stylu, v němž se dnes nachází volnočasové centrum.

Velmi zajímavá místa ale najdeme i ve výchozích, resp. cílových bodech naší cesty údolím. V Adamově je to bezesporu unikátní pozdně gotický Světelský oltář v kostele sv. Barbory a Alexandrova rozhledna tyčící se vysoko nad městem. Ve Křtinách pak především monumentální barokní chrám Jména P. Marie od Jana Blažeje Santiniho. V obou místech se pak mohou znavení pěší poutníci a cykloturisté (Pohodovou cestu údolím bez dramatických stoupání ale zvládnou snadno i děti a méně zdatní cyklisté.) občerstvit v některé z místních restaurací.

JKčr


Přehled nejzajímavějších turistických cílů v Josefovském údolí:

Adamov

Za návštěvu jistě stojí Světelský oltář v kostele sv. Barbory a  Alexandrova rozhledna. Do Josefovského údolí lze  po modré turistické značce vyrazit přímo ze stanice ČD Adamov - zastávka, v jejíž blízkosti se také nachází obchodní centrum s několika restauracemi.

Penzion U kamenného kola

Ubytovací zařízení a restaurace cca 1,5 km od centra Adamova.

Huť Františka

Dřevouhelná vysoká pec z 18. stol. Z rozsáhlé staré huti, která byla v provozu do r. 1874 se kromě ní zachovaly menší pece a budova modelárny. V té se dnes nachází muzeum železářství Technického muzea v Brně.

Švýcárna

Původní hutní hostinec v alpském stylu, dnes volnočasové centrum

Jáchymka (Též Evina jeskyně)

Průchozí jeskyně na trase modré turistické značky. Jméno získala podle poustevníka Joachyma, který zde žil v 19. století.

Býčí skála

Legendární jeskyně známá nejen slavným nálezem bronzové plastiky býčka a Wankelovým objevem tzv. Halštatského pohřbu. Jde o druhý nejdelší jeskynní systém v ČR. Prohlídky jeskyně Býčí skála s průvodcem se konají pravidelně v květnu.

Kostelík

Další průchozí jeskyně na trase modré turistické značky. Její vysoké prostory dobře osvětlené denním světlem připomínají kapli.

Hrádek u Babic

Terénní zbytky neznámého hrádku ze 13. stol. mezi Babicemi a Býčí skálou. Kolem vede žlutá turistická značka

Výpustek

Jedna z pěti zpřístupněných jeskyní Moravského krasu. Za prohlídku stojí zejména obrovský protiatomový kryt, který zde mělo v případě jaderné války využívat velení ČSLA.

Vokounka

Jeskyně nedaleko Křtin. Podle pověsti právě do ní  za trest shodili za třicetileté války místní lidé Vavřince Vokouna, který Švédům prozradil tajnou cestu na Nový hrad a zavinil tak jeho zkázu. Jeskyně dnes není volně přístupná.

Křtiny

Do Josefovského údolí vede z náměstí červená turistická značka až k jeskyni Výpustek. K návštěvě Křtin láká především monumentální stavba barokního poutního chrámu Jména Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V letních měsících bývá ve Křtinách vyhledávaným cílem zdejší velké koupaliště. Cca 3 km směrem na Jedovnice se nachází arboretum ŠLP Křtiny. Křtiny mají velmi dobré přímé autobusové spojení s Brnem. Blíže zde