Tip na víkend - Setkání v Josefovském údolí

Druhý květnový víkend (12.-13.5.2012) pravidelně ožívá celé Josefovské údolí množstvím akcí pro veřejnost. Doprava mezi Adamovem, Starou hutí u Adamova a Býčí skálou bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. Autobus bude jezdit od 8.30 hod z Adamova – zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových intervalech. K jeskyni Výpustek pojede autobus z Adamova v 10.30, 12.30 a 15.30 hod. Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16.00 hod, ze Staré huti v 17.00 hod.

Stará huť
Prohlídka expozice železářství, tavba železa v replice velkomoravské pece, ukázkové pálení milíře, ukázky řemesel, prezentace ochrany přírody v CHKO Moravský kras,
botanická vycházka.

Švýcárna
Občerstvení v nekuřácké hospůdce a lahodný čaj v improvizovaně čajovně, hry a ekohry pro děti, mládež i dospělé, ukázky řemesel, koncert kapely Nebeztebe.

Jeskyně Výpustek
Dva mimořádně vstupy v 11.30 a 13.30 hod. Speciální prohlídka (zdarma) přibližující výzkumy této jeskyně.

Adamov
Prohlídka kostela Svaté Barbory a Světelského oltáře.

Býčí skála
Exkurze do jeskyně Býčí skála (doporučujeme terénní obuv), program věnovaný 100 let bádání na Býčí skále. Dan Říčan předvede kompletní repliku zbroje „knížete z Býčí skály“ a další předměty vztahující se k halštatské kultuře.
Speciální exponát - stoletý potápěčský skafandr
V roce 1912 se Ing. Günther Nouackh začíná potápět Býčí skále - Šenkově sifonu. Jedná se o první speleopotápění v Evropě a dost možná, že i ve světě. Používá potápěčský skafandr od firmy Westfalia. Bez zkušeností se opakovaně noří do tajemných jeskynních vod. Později jeho potápěčské pokusy vedou k objevům nových částí jeskyně, dnes nazývaných Nová Býčí skála.V rámci tohoto výročí nám Muzeum Blansko laskavě zapůjčilo obdobný skafandr, vyrobený firmou Dräger. Čeká vás jedinečná příležitost spatřit tento skafandr v Býčí skále, než bude napevno instalován v nové expozici v Muzeu Blansko. V tomto skafandru se potápěl Emil Buršík v roce 1921 v Horním a vzápětí i v Dolním jezírku v propasti Macocha. Později přebral skafandr Tunál Karel Divíšek a pokračoval v něm v dalším průzkumu podzemního toku řeky Punkvy.