Setkání ve střední části Moravského krasu

Akce je pořádána u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, Evropského dne parků, Mezinárodního roku lesů a 55. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras.

Doprava mezi Adamovem, Starou hutí v Josefově a Býčí skálou bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. Autobus bude jezdit od 8.30 h z Adamova - zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových intervalech. K jeskyni Výpustek odjíždí autobus z Adamova v 10.30, 12.30 a 15.30 hod. Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16 hod, z Josefova v 17 hod.

Po celém Josefovském údolí je pro návštěvníky přichystán bohatý program:

Stará huť v Josefově
- prohlídky expozic Technického muzea Brno
- tavba železa v replice velkomoravské pece
- ukázkové pálení milíře
- keramická pec
- ukázky řemesel
- prezentace ochrany přírody v CHKO Moravský kras
- premiéra filmu Toulky Moravským krasem

Býčí skála
- exkurze do jeskyně Býčí skála mezi 9 - 16 hod (doporučujeme  terénní obuv)
- program věnovaný halštatskému pohřebišti

Švýcárna
- občerstvení v nekuřácké hospůdce a lahodný čaj v improvizované čajovně
- hry a ekohry pro děti, mládež i dospělé
- ukázky řemesel

Jeskyně Výpustek
- dva mimořádné vstupy v 11.30 a 13.30 hod
- speciální prohlídka zdarma přibližující výzkumy jeskyně

http://www.byciskala.cz