Nové schody spojují můstky u propasti Macocha

Oprava přístupové komunikace k Dolnímu můstku propasti Macochy

Propast Macochu navštěvují ročně desetitisíce návštěvníků z celého světa. Součástí návštěvy Macochy je pro mnohé i impozantní výhled z Dolního můstku na skalní portál a vyhlídkovou plošinu na dně Macohy. Přístupová komunikace k tomuto můstku byla vybudována v letech 1967 - 1968 podnikem Moravský kras Blansko. Projekt na úpravu vypracoval stavitel J. Jalový v říjnu 1966. Na návrh podniku Moravský kras byla původně navrhovaná asfaltová komunikace nahrazena betonovým schodištěm se zadlážděným povrchem (rýhovaná dlažba). Povrch cesty byl upraven kamennou drtí a schodišťové stupně k Dolnímu můstku byly na základě požadavku Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody vyhotoveny z místního vápence. Práce byly dokončeny v srpnu 1968. V ceně byla zahrnuta i provedená oprava kamenné opěrné zdi u Dolního můstku. V průběhu prací došlo ke změnám v počtu schodišťových stupňů a navrhované dřevěné zábradlí bylo nahrazeno kovovým. V předávacím protokolu o převzetí stavby ze dne 14.8. 1968 zástupci investora vyjádřili spokojenost se způsobem provedení i kvalitou provedených prací.

Bohužel léta provozu této komunikace ukázala, že způsob provedení prací nebyl tak uspokojivý, jak se v protokolu uvádí. Změna počtu schodišťových stupňů vedla k tomu, že návštěvníci museli schodiště zdolávat tzv. jednou nohou (vzhledem k jejich délce nebylo možno nohy prostřídat), což vedlo k oprávněné kritice i používání mnohem hrubších výrazů. Schody z místního vápence se za léta používání natolik ohladily, že byly za mokra vyloženě nebezpečné. Proto byl na základě požadavku SJČR – Správy jeskyní Moravského krasu srpnu roku 2011 vypracován projektantem M. Patočkou projekt na generální opravu schodiště k Dolnímu můstku.

Schodiště v celkové délce 120,5 m a šířce 1,5 m bylo navrženo v totožné trase jako schodiště původní. Celková cena prací byla stanovena na 1 283 500, – Kč. Práce na opravě byly zaháleny stavební firmou R. Jedličky z Knínic dne 17.10. 2011. Bylo vybouráno původní schodiště, podesty, obrubníky a zábradlí. Při opravě byla změněna délka a výška schodišťových stupňů a délka podest mezi jednotlivými souvislými úseky schodišť. V linii betonových obrubníků, lemujících původní schodiště byly vybetonovány lemující schodnice. Nášlapy jednotlivých stupňů a podest jsou vytvořeny z betonové velkoformátové dlažby 400x400x40 mm. Po dobu provádění prací nebyl Dolní můstek pro návštěvníky uzavřen a příchod k němu byl zajištěn po staré části Salmovy stezky. Dokončení prací bylo provedeno v dubnu letošního roku.

Od počátku hlavní turistické sezony tak mají návštěvníci Moravského krasu k Dolnímu můstku mnohem pohodlnější a bezpečnější přístup.

 

Jiří Hebelka

 

(redakčně kráceno)