Noc kostelů na Blanensku

Adamov – kostel sv. Barbory
17:00-18:45 Okolo kostela
Pestrý program pro děti v okolí kostela. Téma: svatý Václav, kníže.
18:45-19:00 Zvony - zvonky - zvonečky
Noc kostelů zahájíme před kostelem společným zvoněním. 
19:00-19:45 Divadlo jak nás napadlo
Divadelní představení v podání 90-letých marionet, režiséra a scénáristy Josefa Novotného a adamovských amatérů. 
19:45-20:00 Světelský oltář - výklad
Odborný výklad o Světelském oltáři (Otec Jiří Kaňa)
20:00-20:45 Zapomenutí básníci
Hudebně poetické pásmo na verše zapomenutých básníků. Vystoupí: Miroslav Karel Kučera (dramaturgie) a hosté. 
20:45-21:00 Světelský oltář - výklad
Odborný výklad o Světelském oltáři (Josef Novotný) 
21:00–21:45 Varhanní pásmo
Na kostelní varhanní mechanický nástroj zahraje Vít Baisa (Adamov).
21:45-22:00 Světelský oltář - výklad
Odborný výklad o Světelském oltáři (Miroslav Kučera) 
22:00-22:30 Polohlasé ticho
Duchovní ztišení s písní a modlitbou 


Blansko – dřevěný kostelík
17:00-17:15 Zahájení Noci kostelů
Zvony Cyril s Metodějem a M.J.Hus spolu s farářem a starostou Města Blanska přivítají návštěvníky
17:15-17:45 Program pro děti
připravili žáci dramatického oboru ZUŠ Blansko pod vedením učitelky Mgr. Evy Petrželové
18:00-19:00 Koncert duchovních písní
v podání Vachova sboru moravských učitelek s dirigentkou Martinou Kirovou
19:30-24:00 Noc Knihy Přísloví
Budeme hledat moudrost v biblické knize Přísloví. Čtení zahájí VIP osobnosti Města Blanska a dále zástupci blanenských církví – AC, BJB,Slovo života, ŘKC, CASD, CČSH, KřS. Do čtení se může zapojit každý návštěvník Noci kostelů.
Prohlídka kostelíku s výkladem
Během celého programu Noci kostelů je možná prohlídka (s výkladem historie před kostelíkem) a tichou prohlídkou tak, aby nebyl rušen probíhající program. »»»


Bořitov – kostel sv. Jiří
17:00-18:45 CESTOU NECESTOU Podvečer plný her, zábavy a ponaučení nejen pro školní děti.
17:30-18:30 MŠE SVATÁ
18:55-19:00 ZATRUBTE POLNICE
19:00-19:05 V DOBRÉM JSME SE SEŠLI …
19:05-19:35 NOSTALGIA QUARTET Koncert smyčcového kvarteta.
19:40-19:55 SVĚTLO V NÁS / PLOD RÉVY, PLOD LIDSKÉ PRÁCE …
19:55-20:45 KROK ZA KROKEM
Individuální volná prohlídka prostor kostela, výstava bohoslužebního nádobí a oděvů.
20:45-21:05 KOSTELNÍČEK Čtení pro děti na dobrou noc.
21:05-21:10 A ZASE TY POLNICE
21:10-21:20 SVÁTEČNÍ PÁTEČNÍ SLOVO
Zamyšlení s otcem Bohumilem Němečkem.
21:20-21:30 MÁME SLOVO! Ptáte se? My odpovídáme (mýty o křesťanech a křesťanství).
21:30-22:00 NA STOPĚ Individuální volná prohlídka prostor kostela.
22:00-22:05 POLNICE NAPOSLEDY
22:05-22:15 PÁTEČNÍ CHVILKA POEZIE Vladimír Švarc
22:15 22:55 MOŽNÁ PŘIJDE I VARHANÍK Varhanní koncert.
23:00 00:00 ….V DOBRÉM SE ROZEJDEM


Černá Hora - kaple sv. Rodiny na kopci Paseka
20:00-20:30 Komentovaná prohlídka křížové cesty u kaple
začátek u 1. zastavení, pokračování směrem ke kapli
Co kaple na kopci Paseka nabízí?
komentovaná prohlídka, možnost rozhovorů, ochutnávka mešního vína


Jedovnice – kostel sv. Petra a Pavla
19:00-20:00 Přednáška – prof. PhDr. Miloš Stehlík
Jeden z iniciátorů obnovy interiéru Mikulášem Medkem a Janem Koblasou, pamětník a historik umění seznámí návštěvníky nejen s modernizací jedovnického kostela před 50 lety, ale také s plány, které se nepodařilo realizovat.


Křtiny – kostel Jména Panny Marie
18:00-18:50 Pravidelná mše svatá
Slouží o. Jiří Paleček, hraje JUDr Ondřej Kašpar, zpívají oba a s nimi lid Boží
18:50-18:55 Uvítání
starosta Městyse Křtiny František Novotný převzal nad Nocí kostelů opět záštitu a krátce uvítá všechny účastníky - naše občany i ostatní zájemce
18:55-19:00 Úvod k duchovní hudbě
o. Jiří Paleček nám přiblíží skladby a zpěvy, které zazní

19:00-22:00 Tichá návštěva kostela - místa modlitby a zároveň uměleckého skvostu
možnost zkusit si sami v tichu ověřit a dokonce i zažít, že: Kostel – modlitby učitel, svatyně – k modlitbě vůdkyně (jak je to možné i každý den od 7 hodin do západu slunce)

19:00-22:00 Galerie křtinských kněží
na faře na chodbě jsou jejich fotografie a životopisy, je tam také pamětní tabule 3 význačným postavám: staviteli Santinimu + 1723, opatu Matuškovi * 1703, a děkanu Prnkovi, nastoupil 1973, + 2013
19:00-22:00 Soukromá křížová cesta - VIA CRUCIS

ve starých ambitech
19:00-19:15 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby a zpěvu
hraje a zpívá JUDr Ondřej Kašpar z Velké Bíteše c
19:15-21:50 Návštěva běžně nepřístupných míst
s osobním výkladem faráře Monsignora Jana Peňáze - po menších skupinkách
20:00-20:05 Zvonění na věži a modlitba Vesel se, nebes Královno
20:05-20:15 Zvonohra
s 33 zvony o celkové hmotnosti 2 a půl tuny - životní dílo o. Tomáše Prnky - zahraje 5 poutních mariánských písní
20:15-20:30 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby a zpěvu
hraje a zpívá JUDr Ondřej Kašpar z Velké Bíteše, krátce uvede o. Jiří Paleček
21:00-21:15 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby a zpěvu
hraje a zpívá JUDr Ondřej Kašpar z Velké Bíteše, krátce uvede o. Jiří Paleček
21:50-22:00 Večerní zpívaná modlitba a požehnání
o. Jiří Paleček zazpívá česky tzv. Kompletář, modlitbu, kterou mniši ( a nejen oni) uzavírají - kompletují - den. Budete se moci přidat, slova i noty zapůjčíme.

Modlitba u hrobu otce Tomáše
od kostela se jde k faře a pak 200 m po rovině na hřbitov, kněžský hrob je přesně uprostřed

Soukromá Cesta světla - VIA LUCIS
v nových ambitech se zeleným habrovým živým plotem na půdorysu, který naplánoval sám Santini. 14 kopií obrazů Zdirada Čecha požehnal L.P. 2013 novokněz Josef Peňáz


Rudice – kaple sv. Barbory


Sloup – kostel Panny Marie Bolestné
19:00-19:15 Vyzvánění sloupskými zvony
19:15-19:45 Mariánská pobožnost
20:00-20:15 Pásmo o kostele
20:15-20:45 Vystoupení sloupského chrámového sboru
21:00-21:15 Pásmo o kostele
21:15-21:45 Vystoupení Šošůvské scholy
22:00-22:15 Pásmo o kostele
22:15-22:45 Varhanní preludium
23:00-23:05 Chvalozpěv Bože, chválíme Tebe - Te Deum laudamus


Šebrov-Kateřina – kostel sv. Kateřiny
18:00-18:30 Komentovaná prohlídka kostela
18:30-19:00 Varhanní Mariánské pásmo napříč Liturgickým rokem v podání varhanice Radky Hermanové
19:00-19:30 Komentovaná prohlídka kostela
19:30-20:00 Varhanní Mariánské pásmo napříč Liturgickým rokem v podání varhanice Radky Hermanové
20:00-20:30 Komentovaná prohlídka kostela
20:30-21:00 Varhanní Mariánské pásmo napříč Liturgickým rokem v podání varhanice Radky Hermanové
21:00-21:30 Duo zobcových fléten a šmytec v provedení mládeže z farnosti
21:30-22:00 Komentovaná prohlídka kostela
22:00-22:30 Šmytec a duo zobcových fléten v provedení mládeže z farnosti
22:30-23:00 Komentovaná prohlídka kostela
23:00-23:25 Tiché bdění a volné nahlédnutí
23:25-23:30 Závěrečná modlitba
Během celého večera možnost rozhovoru, modlitby, setkání. V kostele bude k dispozici až do ukončení programu o. Václav Groh  

www.nockostelu.cz