Léto, Kašpar Krása a Rajbas 2012

Léto je doba dovolených, cestovaní a sportů v přírodě. Většina lidí si své zážitky snaží uchovat nejen ve své paměti, ale třeba i na fotografiích, videozáznamech nebo pořízením originálního suvenýru.

Jednou z příležitostí, jak se o své zážitky podělit, třeba i nad rámec kruhu svých nejbližších, je každoročně festival filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS www.festivalrajbas.cz . Jeho 14. ročník je připravován do Blanska na 23. - 25.11. 2012 a letošní podtitul zní: "Za horizonty celého světa a nejen ve stopách zeměměřiče a cestovatele Kašpara Krásy Blanenského". Hlavní program jako každoročně zůstane u reportáží a prezentací ze zajímavých míst celého světa. K cestování prostorem a časem se však pro letošní ročník organizátoři rozhodli přidat dávku recese a humoru a právě s tímto je úzce spojena dříve opomíjená postava místního patriota Kašpara Krásy, jemuž se „...jakožto vlastenci nezamlouvalo označení zdejší turistické destinace Moravské Švýcarsko a sám pro ni používal poetické a marketingově vhodné označení „Moravská krása“, kterýžto název byl později zkomolen na Moravský kras“.

Kdo to byl Kašpar Krása Blanenský  si ostatně můžete více přečíst zde.

Do dějin našeho regionu se fikce Kašpara Krásy zapsala v mnohém, ale opomíjena však dosud zůstávala jeho životní etapa cestovatelská a zeměměřičská. Ve 14. ročníku festivalu se tedy pokusíme tuto mezeru zaplnit a těšíme se, že se do objevování nových faktů a popularizace osoby, která je s ruchem cestovním úzce spojena, zapojí aktivně účinkující i návštěvníci Rajbasu.

Jednou z připravovaných aktivit, připomínajících život a dílo blanenského patriota, bude i výstava Kabinet Krásných Kuriozit Kašpara Krásy. Tato byla, badatelským týmem seskupeného kol Jiřího Kučery, představena již roku 2006. Tehdy obsahovala jen nemnoho předmětů, zato však s velkou „historickou hodnotou“ a vždy s téměř neuvěřitelným příběhem vážícím se ke každému z nich. Proto se setkala s velice příznivým ohlasem veřejnosti. Příkladem může být exponát brusle (viz foto).

Na Rajbasu budou exkluzivně veřejnosti zpřístupněny tyto již známé dokumenty a předměty, ale očekávána je především aktivita příchozích. Vítané budou zejména exponáty dokumentující epochu jeho života coby cestovatele a zeměměřiče (i života jeho potomků v koutech celého světa se nacházejících).

S tímto tedy souvisí i následující výzva:

Máte badatelského ducha a smysl pro recesi? Přispějte zařazením svého exponátu do výstavy. Ta bude instalována od pátečního večera a veřejnosti přístupná během soboty 24.11.2012 na horním předsálí Dělnické domu. Výstavní předměty opatřené popiskou postačí přivést v den konaní akce. Z důvodů přípravy vhodných a důstojných prostor je velmi vhodné jejich přivezení předem avizovat a to včetně textu popisky (na mail: kucera@blansko.cz). Zapůjčené exponáty budou po skončení konání výstavy navráceny. Návštěvníci výstavy budou moci dát svůj hlas nejzajímavějšímu exponátu.

Odměnou pro badatele, který přiveze ten nejzajímavější exponát (třeba právě z vaší letní dovolené) bude symbolicky štangle turistického salámu - skvělého to vynálezu Kašpara Krásy. Druhou pak obdrží vylosovaný návštěvník výstavy, který pro některý z exponátů hlasoval.

Na vaše originální nápady se těší

Pořadatelský tým festivalu Rajbas