Cesta Pustým žlebem získá nový povrch

Lesy České republiky, s. p., zahájily v měsíci říjnu opravu povrchu turisty hojně využívané lesní cesty  vedoucí Pustým žlebem, a to v jejím úseku od lanovky u Punkevních jeskyní po napojení na silnici II. tř. č. 377 Sloup - Ostrov u Macochy. V současné době je proto jakýkoli provoz na této lesní cestě omezen.  Dle předpokladů by opravy měly skončit nejpozději v termínu do 25. 12. 2013. Opravu komunikace financují Lesy ČR, s. p. z vlastních zdrojů.
 
Termín realizace opravy byl podle  vyjádření tiskového mluvčího Lesů ČR, s.p., pana Zbyňka Boublíka, určen na základě uskutečněných jednání se Správou CHKO Moravský kras,  zejména ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů. Rovněž byl brán ohled na skončení hlavní turistické sezovy v Moravském krasu.  Oprava povrchu komunikace podle Lesů ČR, s.p. však přispěje kromě zlepšení provozních vlastností rovněž k většímu bezpečí návštěvníků tohoto vyhledávaného turistického cíle.
 
V této spouvislosti je třeba připomenout, že lesní cesty jsou cesty účelové a primárně, v souladu s lesním zákonem, slouží k zabezpečení veškeré provozní činnosti lesního hospodářství. Díky vstřícnému přístupu Lesů ČR a také dobré spolupráci například s Klubem českých turistů však mnohé lesní cesty využívají také návštěvníci lesů pro své volnočasové a rekreační aktivity, například v rámci turistiky nebo cyklovýletů. Na lesní cesty stejně jako do lesa obecně je dle ustanovení lesního zákona zakázán vjezd motorovým vozidlům. "Při pohybu na všech lesních cestách je proto v souvislosti s možným lesním provozem, nutné dbát zvýšené opatrnosti", dodal závěrem mluvčí Lesů ČR Boublík.

JKčr