Býčí skála se otevírá veřejnosti

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BÝČÍ SKÁLE

Termíny exkurzí v květnu:
10.-11. května, 17.-18. května a 24.-25. května 2014
- komentované prohlídky jeskyně Býčí skála pro veřejnost (9–16 hod) za každého počasí, doporučuje se terénní obuv a teplý oděv – v jeskyni je vysoká vlhkost a teplota okolo 9°C. Cesty jsou upravené, ale nejsou betonové, délka prohlídky je cca 90 minut. Rezervace vstupů se neprovádí
- archeologická a paleolitická instalace
- výstava fotografií, promítání filmů
17.5.2014
- zábavně–vědecký program „Svět lidí a zvířat starší doby kamenné v Býčí skále a Barové jeskyni“
- štípání pazourků pod vedením Petra Zítky, specialisty na výrobu pazourkových nástrojů
 

SETKÁNÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU

pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne chráněných území se koná v sobotu 24. května 2014 od 9.30 do 17.00 hod


ADAMOV
- prohlídka kostela Svaté Barbory a světelského oltáře (9:00 - 17:00 h)

STARÁ HUŤ
- volně přístupná expozice železářství
- ukázková tavba železa v replice velkomoravské pece (ukončení tavby v 16.30 hod)
- ukázkové pálení milíře (stavba milíře bude probíhat od 18. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne
pondělí 19. května, v sobotu 24. května bude milíř rozebírán)
- výroba dehtu
- kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
- odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
- soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
- textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
- mletí mouky na ručním mlýnku a pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
- prezentace ochrany přírody v CHKO Moravský kras
- botanická vycházka

BÝČÍ SKÁLA
- komentované prohlídky jeskyně Býčí skála pro veřejnost (9–16 hod) za každého počasí, doporučuje se terénní obuv a teplý oděv – v jeskyni je vysoká vlhkost a teplota okolo 9°C. Cesty jsou upravené, ale nejsou betonové, délka prohlídky je cca 90 minut. Rezervace vstupů se neprovádí
- archeologická a paleolitická instalace
- výstava fotografií, promítání filmů

VÝPUSTEK
- dva mimořádné vstupy zdarma v 11:30 a 13:30h přibližující výzkumy jeskyně
- speciální prohlídka nedaleké běžně nepřístupné Drátenické jeskyně
- na oba vstupy je zajištěna autobusová doprava od vlaků z Adamova a ze Staré huti.

KŘTINY
- volná prohlídka zámku a zámecké zahrady (sousoší Cyrila a Metoděje)
- prohlídka kostnice pod chrámem

Doprava
Doprava mezi Adamovem a Starou hutí u Adamova a Býčí skálou bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně.
Autobus bude jezdit od 8:30-15:30 h z Adamova - zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových intervalech.
K jeskyni Výpustek, do Křtin a zpět pojede autobus z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30 h (odjezd ze Staré huti do Křtin v 10:40, 12:40 a 15:40 h)
Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16:00 h, ze Staré huti v 17:00 h.
Odjezd ze Staré huti do Brna-Řečkovic v 17:15 h.

Pořádají:
Technické muzeum v Brně / Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Moravský kras / Město Adamov / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny / Česká speleologická společnost (ZO Býčí skála a ZO Křtinské údolí) / ARCHAIA Brno, o.p.s. / Správa jeskyní České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu / Hornicko–historický spolek Planá / Obec Habrůvka

www.byciskala.cz, www.technicalmuseum.cz