Blanenský zámek nabízí zvýhodněné prohlídky pro školy

Expozice Muzea Blansko v prostorách blanenského zámku jsou zaměřeny především na regionální historii. Najdete zde expozice Objevitelé Moravského krasu, Hrady blanenského okolí, vnitřní i venkovní expozici blanenské umělecké litiny. V expozici Nejstarší hutě se seznámíte s historií výroby železa, která na našem území probíhala od starověku. Blanenský vynálezce parafínu Karel Reichenbach zde má svoji chemickou laboratoř. Ostatní expozice jsou věnovány bydlení na blanenském zámku a představují návštěvníkům historické interiéry.

Díky svému regionálnímu zaměření je blanenský zámek vhodným tipem pro školní exkurze, ať už v hodinách vlastivědy, zeměpisu nebo historie.  V souvislosti se začátkem nového školního roku přichází Muzeum Blansko se zajímavou nabídkou pro školy a školky.
 

Základní a střední školy - jedna přenosná vstupenka pro všechny třídy na celý rok 

Muzeum Blansko nabízí základním a středním školám možnost zakoupení přenosné  hromadné vstupenky, kterou mohou pedagogové škol využít v rámci školní výuky k návštěvě našich stálých expozic a výstav. Hromadná vstupenka je platná pro školní rok 2013/2014 a její cena činí 1 000 Kč. Platí vždy pro 30 žáků a maximálně dva pedagogické dozory. 
Na jednu vstupenku mohou tedy blanenský zámek navštívit všechny třídy školy, a to opakovaně v průběhu celého roku!
Pro oživení prohlídek je možné přiobjedna také vzdělávací i zábavné přednášky rozličných zaměření, které je možné přizpůsobit požadavkům jednotlivých tříd.  Jejich výčet naleznete v hlavní nabídce na stránkách Muzea Blansko.

 

Mateřské školy - vstup do zámku zcela zdarma!

Mateřské školy jsou v blaneském zámku také vítány! Muzeum Blansko nabízí pedagogům v mateřských školách možnost navštěvovat prostory blanenského zámku po celý rok s dětmi zcela ZDARMA! Pouze vzhledem ke kapacitním možnostem je jeden vstup možný současně pro maximálně 30 dětí a 4 pedagogické dozory. Také pro ty nejmenší nabízí v muzeu speciální přednášky, které jsou přizpůsobeny jejich věku a které je možné objednat k prohlídce zámku.
Jejich výčet naleznete v hlavní nabídce na stránkách Muzea Blansko.
 

Hromadné vstupenky je možné objednat na adrese:

Muzeum Blansko
Zámek 1
678 26 Blansko


e-mail: vitouchova@blansko.cz
tel.: 516 417 221 

Blanenský zámek prošel v roce 2012 kompletní rekonstrukcí nádvoří a pro veřejnost zde byly otevřeny nové expozice. Je nejvýznamnější památkou města Blanska a místem konání mnoha kulturních akcí. Z těch nejvýznamnějších jmenujme Vítání sv. Martina, Historický jarmark a Den dětí, Muzejní noc, hudební festival Muzika pro Karolínku, cyklus koncertů Hudba na blanenském zámku a Blanenské zámecké dny.  Pro veřejnost je přístupný i v zimních měsících.